Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Urząd Miejski Trzemeszna » Dane kontaktowe
Szukaj

Urząd Miejski Trzemeszna: Dane kontaktowe

 

DANE KONTAKTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO TRZEMESZNA

CENTRALA TEL. 61 41 54 306 LUB 61 41 54 305

Referat/Stanowisko

 

Imię i Nazwisko

 

Obszar działania

Nr

wew.

Nr telefonu komórkowego

Burmistrz

Krzysztof Dereziński

-

22

-

Zastępca Burmistza

Dariusz Jankowski

-

35

506 056 736

Sekretariat

Elżbieta Zamiara

Sekretariat

21

667 737 028

Sekretarz

Nina Strzelecka

Sekretarz Gminy

50

691 866 931

Referat Inwestycyjny

Norbert Dombek

drogi, chodniki, znaki drogowe, oświetlenie ulic, zajęcie pasa drogowego,

24

667 737 064

Referat Inwestycyjny (RI)

Katarzyna Dziekańska

zamówienia publiczne

24

669 530 230

Referat Inwestycyjny

Paulina Bernaciak

transport publiczny, nadawanie numeracji posesji

24

669 530 230

Referat Inwestycyjny

Józef Tarnowski

zagospodarowanie przestrzenne,

decyzje o warunkach zabudowy, wstępne projekty podziału,

25

667 737 042

Referat Inwestycyjny

 

Izabela Kowalczyk

 

gospodarka przestrzenna, zabytki

25

667 737 042

Referat Inwestycyjny

 

Marcin Kuźlak

Inwestycje, pozyskiwanie funduszy

25

577 022 687

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych(RGNK)

Katarzyna Byczkowska

ochrona środowiska,

wycinka drzew,

26

722 022 406

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

Monika Krawczak

gospodarka odpadami

26

667 747 253

Referat Organizacyjny(RO)

Tomasz Gorczycki-Smyk

Inspektor RODO, audytor wewnętrzny

27

506 105 765

Referat Organizacyjny

Ewa Bisikiewicz

Marta Wojtaszak

obsługa Rady Miejskiej, sesje, komisje,

29

667 737 164

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

Alina Skrzypczak

obrót nieruchomościami, podziały nieruchomości,

30

667 737 221

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

Monika Nowicka

dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, użytkowanie wieczyste,

30

667 737 221

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

Małgorzata Podedworna

umowy dzierżawy gruntów, nadzór nad świetlicami wiejskimi

33

667 007 151

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

Danuta Pawełczak

utrzymanie czystości, ochrona zwierząt,

33

667 747 209

 

Referat Organizacyjny

Katarzyna Gadecka

biuro podawcze, centrala,

41

667 747 215

Referat Organizacyjny

Justyna Nowińska

 

Monika Kapczyńska

ochrona zdrowia, ubezpieczenia

pomoc administracyjna

41

 

 

667 737 163

 

Referat 
Finansowo-Księgowy

(RFK)

Hanna Koperska

skarbnik gminy

45

667 737 657

Referat 
Finansowo-Księgowy

(RFK)

Hanna Idaszak

Marzanna Trzcińska

Agnieszka Fritzkowska

księgowość podatkowa, egzekucja podatków, windykacja czynszy

43

667 747 240

Referat 
Finansowo - Księgowy

Kamila Pietrzykowska

Małgorzata Gradowska

Adam Szymkowiak

księgowość

45

667 747 219

Referat Spraw Obywatelskich

Joanna Stejakowska

pożytek publiczny, turystyka,

sport, archiwum

46

667 737 130

Referat Spraw Obywatelskich(RSO)

Edyta Kubiak

z-ca kierownika RSO, promocja

46

667 080 826

Referat Spraw Obywatelskich

  Elżbieta Peno

Joanna Ciesielczyk

Grażyna Jędrowska

ewidencja ludności, meldunki

akta USC, działalności gosp.

dowody osobiste, spr. wojskowe

47

667 747 220

Referat 
Finansowo - Księgowy

Dorota Zacholska

Emilia Krause

Natalia Kmiecikowska

płace,

 

księgowość budżetowa

48

667 747 216

Referat 
Finansowo –Księgowy

Agnieszka Twarużek

podatek od nieruchomości, rolny,

49

667 747 243

Referat 
Finansowo –Księgowy

 

Gabriela Witek

akcyza, fundusz sołecki

49

667 747 243

 

Referat Inwestycyjny

Kazimierz Ciesielczyk

gospodarka wodna,

51

667 747 263

 

Referat Inwestycyjny

Marian Andrzejewski

budownictwo

24

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

 Paweł Kwiatkowski

administrowanie mieszkaniami komunalnymi, socjalnymi

-

667 007 556

Referat Spraw Obywatelskich

Piotr Dzięcielak

obrona cywilna, zarządzenie kryzysowe, gminny komendant straży pożarnej

-

509 037 770

 

Referat Organizacyjny

Adrian Wojtczak

informatyk

-

722 022 687

Referat ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Ilona Wawrzyniak

 

Kierownik ROJO
obsługa jednostek organizacyjnych

32

693 111 699

Referat ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Małgorzata Alwin

oświata

32

537 022 687

Referat ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Małgorzata Kuś

Jolanta Chudzińska

Anna Jakubowska

Elżbieta Chwiłka-Bruk

księgowość oświaty, Środowiskowego Domu Samopomocy

-

697 090 686

tel. stacjonarny

61 41 54 275

Referat ds. obsługi jednostek organizacyjnych

Elżbieta Pilarowska

Mirella Kaczmarek

płace oświaty

-

667 708 604

 

                             

 

   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Lp.

Jednostka

Adres

Nr telefonu

1.

Biblioteka Publiczna

ul. Św. Jana 11
62-240 Trzemeszno

61 415 41 03

2.

Dom Kultury

ul. Św. Jana 11
62-240 Trzemeszno

61 415-43-80

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Tadeusza Kościuszki
(Budynek PKO)

62-240 Trzemeszno

61 415-41-65
61 425-44-84

4.

Ośrodek Sportu i Rekreacj

ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno

 61 415-40-96

5.

Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie

Pl. Św. Wojciecha 15
62-240 Trzemeszno

61 666 93 38

6.

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie

ul. Bolesława Chrobrego 4
62-240 Trzemeszno

61 666 91 65

7.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kilińskiego

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 18
62-240 Trzemeszno

61 666 91 63

8.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie

ul. 1 Maja 11
62-240 Trzemeszno

61 666 91 61

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia