Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
Szukaj

Rejestr zmian:


2021-07-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLV/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 lipca 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba modyfikująca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-29 / 10:54:47
przejdź do wpisu >>
2021-07-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLV/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 lipca 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-29 / 10:52:30
przejdź do wpisu >>
2021-07-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 472.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 23 lipca 2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-27 / 13:24:57
przejdź do wpisu >>
2021-07-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Materiały sesyjne będące przedmiotem XLV/2021 sesji w dniu 28 lipca 2021 roku
dział: Materiały sesyjne
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-27 / 11:15:49
przejdź do wpisu >>
2021-07-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i wnioski zgłoszone podczas obrad XLIV/2021 sesji Rady Miejskiej T-na w dniu 30 czerwca br. wraz z odp.
dział: Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielone w przedmiotowych sprawach odpowiedzi
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-27 / 10:00:26
przejdź do wpisu >>
2021-07-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Trzemeszna za okres międzysesyjny od 9 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 r.
dział: Sprawozdania Burmistrza
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-23 / 09:20:10
przejdź do wpisu >>
2021-07-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Trzemeszna za okres międzysesyjny od 8 lutego 2021 r. do 8 marca 2021 r.
dział: Sprawozdania Burmistrza
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-23 / 09:18:52
przejdź do wpisu >>
2021-07-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Trzemeszna za okres międzysesyjny od 10 maja 2021 do 14 lipca 2021 r.
dział: Sprawozdania Burmistrza
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-23 / 09:12:27
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: RGNK.6220.8.2021 Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego - studziennego w obudowę i pompę 248/1 w miejscowości Trzemżal, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie oraz wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnień ciśnieniowych - deszczowni szpulowej, celem nawadniania upraw polowych na działkach o numerach ewidencyjnych 246/1, 246/2, 246/3, 248/1 i 248/3 położonych w miejscowości Trzemżal, gmina Trzemeszno.
dział: Ochrona Środowiska
osoba wprowadzająca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-07-22 / 12:59:43
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rb-27S-II kw.2021
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:41:12
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rb- Z II kw.2021
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:40:28
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rb- NDS II kw. 2021
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:39:50
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rb -N II kw. 2021
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:39:16
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rb 28 s - II kw. 2021
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:38:42
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rb - 28NWS II kw.2021
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:37:59
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 457.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba modyfikująca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:33:40
przejdź do wpisu >>
2021-07-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 457.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31 czerwca 2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-07-22 / 08:33:14
przejdź do wpisu >>
2021-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 471/2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 20 lipca 2021 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 34.20219 Burmistrza Trzemeszna z dia 9 stycznia 2021 r. w spr. wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych przez OSIR w T-nie
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-21 / 08:15:16
przejdź do wpisu >>
2021-07-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 470.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 19 lipca 2021 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w m-cu sierpniu 2021 r.
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-21 / 08:13:07
przejdź do wpisu >>
2021-07-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: RGNK.6220.7.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej PV NIEWOLNO II o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych 166/1 i 166/2 obręb 0017 Niewolno oraz na działce ewidencyjnej nr 67/2 obręb 0003 Cytrynowo - Bystrzyca, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
dział: Ochrona Środowiska
osoba wprowadzająca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-07-20 / 12:56:19
przejdź do wpisu >>
2021-07-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 469.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba modyfikująca: Małgorzata Podedworna
czas akcji: 2021-07-16 / 13:26:03
przejdź do wpisu >>
2021-07-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 469.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Małgorzata Podedworna
czas akcji: 2021-07-16 / 13:23:59
przejdź do wpisu >>
2021-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 468.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: przyznania dotacji w formie grantów organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym.
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-07-15 / 10:48:43
przejdź do wpisu >>
2021-07-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE WYNIKÓW - MAŁE GRANTY (art.19a) - LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
dział: Pożytek publiczny
osoba modyfikująca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-07-15 / 08:59:26
przejdź do wpisu >>
2021-07-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE WYNIKÓW - MAŁE GRANTY (art.19a) - LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
dział: Pożytek publiczny
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-07-15 / 06:38:06
przejdź do wpisu >>
2021-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 467.2021 Burmistrza Trzemeszna w sprawie powołania komisji przetargowej
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Katarzyna Dziekańska
czas akcji: 2021-07-08 / 11:50:04
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIV/312/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana M.S. z dnia 27 maja 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:53:28
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIV/311/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:46:50
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIV/310/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Trzemeszna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2020 rok
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:43:35
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2020 rok
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:42:15
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Trzemeszna
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:38:58
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/307/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:23:21
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/306/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Trzemeszno na lata 2021 – 2024
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:21:58
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/305/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:20:16
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/304/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości rolnych, położonych w Trzemesznie przy ul. Wyszyńskiego
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:19:02
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/303/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:17:36
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr LXIII/302/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:15:55
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/301/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wymysłowie
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:12:41
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku zmiany uchwały Nr LVI/546/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzemeszno przez inne niż Gmina Trzemeszno osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości popierania i wykorzystania dotacji
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:08:01
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:06:20
przejdź do wpisu >>
2021-07-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-06 / 11:04:38
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 466.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 2 lipca 2021 r. w spr. powołania komsiji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w UM Trzemeszna
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 12:59:32
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLIV/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-07-02 / 12:17:43
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 464.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia Dyrektora ZSOiZ w Trzemesznie do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:29:39
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 463.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:28:01
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 462.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:26:03
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 461.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia Dyrektora SP w Trzemżalu do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:21:43
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 460.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia Dyrektora SP w Kruchowie do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:20:40
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 459.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia Dyrektora SP Nr 2 w Trzemesznie do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:18:54
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 458.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. upoważnienia Dyrektora SP Nr 1 w Trzemesznie do prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych budynków oświatowych
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 10:17:12
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 465.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30 czerwca 2021 r. ws. przyznania stypendium osobom zajmującycm się twórczością artystyczną bądź upowszechnianiem kultury i sztuki w gminie Trzemeszno w roku 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Edyta Kubiak
czas akcji: 2021-07-02 / 08:54:42
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i wnioski zgłoszone podczas obrad XLII/2021 sesji Rady Miejskiej T-na w dniu 26 maja br. wraz z odp.
dział: Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielone w przedmiotowych sprawach odpowiedzi
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 08:05:31
przejdź do wpisu >>
2021-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i wnioski zgłoszone podczas obrad XLII/2021 sesji Rady Miejskiej T-na w dniu 26 maja br. wraz z odp.
dział: Urząd Miejski Trzemeszna
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-07-02 / 08:04:14
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2021-06-28 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Portal mapowy eGmina
dział: Planowanie przestrzenne
osoba wprowadzająca: Adrian Wojtczak
czas akcji: 2021-06-28 / 11:58:44
przejdź do wpisu >>
2021-06-28 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE NR 456.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Nadzwyczajnej Komisji Zdrowotnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Adrian Wojtczak
czas akcji: 2021-06-28 / 11:44:05
przejdź do wpisu >>
2021-06-28 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2015-2030
dział: Aktualności
osoba wprowadzająca: Adrian Wojtczak
czas akcji: 2021-06-28 / 08:50:30
przejdź do wpisu >>
2021-06-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Materiały sesyjne będące przedmiotem XLIV/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu 30 czerwca 2021 roku
dział: Materiały sesyjne
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-24 / 09:54:52
przejdź do wpisu >>
2021-06-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 455.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 23 czerwca 2021 r. w spr. zmiany Zarządzenie nr 316/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 8 lutego 2017 r. w spr. zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz z usuwania złomów i wywrotów nieruchomości będacych własnością lub w zarządzie Gminy Trzemeszno
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-06-23 / 13:46:49
przejdź do wpisu >>
2021-06-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLIII/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba modyfikująca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-23 / 11:08:13
przejdź do wpisu >>
2021-06-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLII/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 czerwca 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-23 / 11:07:38
przejdź do wpisu >>
2021-06-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Publikacja nowych ogłoszeń
dział: Zamówienia publiczne poniżej 130 000zł
osoba wprowadzająca: Adrian Wojtczak
czas akcji: 2021-06-23 / 08:48:53
przejdź do wpisu >>
2021-06-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Publikacja nowych ogłoszeń
dział: Zamówienia publiczne powyżej 130 000zł
osoba wprowadzająca: Adrian Wojtczak
czas akcji: 2021-06-23 / 08:48:16
przejdź do wpisu >>
2021-06-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Inwentaryzacji Stanu Lasu.
dział: Ochrona Środowiska
osoba modyfikująca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-06-22 / 13:49:15
przejdź do wpisu >>
2021-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Inwentaryzacji Stanu Lasu.
dział: Ochrona Środowiska
osoba wprowadzająca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-06-22 / 13:48:39
przejdź do wpisu >>
2021-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 454.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Danuta Pawełczak
czas akcji: 2021-06-22 / 10:37:55
przejdź do wpisu >>
2021-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 454.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Danuta Pawełczak
czas akcji: 2021-06-22 / 10:30:55
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2021-06-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 454.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Aktualności
osoba wprowadzająca: Danuta Pawełczak
czas akcji: 2021-06-22 / 10:27:47
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2021-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-06-18 / 13:48:06
przejdź do wpisu >>
2021-06-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: RGNK.6220.25.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 69/1, 70 i 71, obręb Wymysłowo, Gmina Trzemeszno
dział: Ochrona Środowiska
osoba modyfikująca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-06-18 / 13:10:17
przejdź do wpisu >>
2021-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OFERTY W TRYBIE POZAKONKURSOWYM LETNI WYPOCZYNEK 2021
dział: Pożytek publiczny
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-18 / 12:50:26
przejdź do wpisu >>
2021-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 453.2021 Burmistrza Trzemeszna w sprawie powołania komisji przetargowej
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Katarzyna Dziekańska
czas akcji: 2021-06-18 / 08:59:01
przejdź do wpisu >>
2021-06-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 452.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i wydzierżawienie nieruchomości własnych Gminy.
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Monika Nowicka
czas akcji: 2021-06-16 / 10:23:43
przejdź do wpisu >>
2021-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W ZAKRESIE LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
dział: Pożytek publiczny
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-15 / 14:48:05
przejdź do wpisu >>
2021-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU SPORT LIGA
dział: Sport ligowy
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-15 / 14:45:42
przejdź do wpisu >>
2021-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLII/297/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Trzemesznie przy Placu Świętego Wojciecha nr 25, z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu jego najemcy
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-15 / 13:40:35
przejdź do wpisu >>
2021-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLII/296/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Trzemeszno nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/2 o pow. 0,1050 ha położonej w miejscowości Trzemżal, Gmina Trzemeszno
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-15 / 13:39:06
przejdź do wpisu >>
2021-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLII/295/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-15 / 13:36:59
przejdź do wpisu >>
2021-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr XLII/294/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno
dział: Uchwały 2021
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-15 / 12:53:49
przejdź do wpisu >>
2021-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: RGNK.6220.16.2020 Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 89 i 90 w miejscowości Pasieka, Gmina Trzemeszno
dział: Ochrona Środowiska
osoba modyfikująca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-06-14 / 15:20:38
przejdź do wpisu >>
2021-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Materiały sesyjne będące przedmiotem XLIII/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu 17 czerwca 2021 roku (sesja nadzwyczajna)
dział: Materiały sesyjne
osoba modyfikująca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-14 / 15:12:57
przejdź do wpisu >>
2021-06-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Materiały sesyjne będące przedmiotem XLIII/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu 17 czerwca 2021 roku (sesja nadzwyczajna)
dział: Materiały sesyjne
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-06-14 / 14:12:38
przejdź do wpisu >>
2021-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UPROSZCZONY ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA MAŁE GRANTY
dział: Pożytek publiczny
osoba modyfikująca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-14 / 11:18:10
przejdź do wpisu >>
2021-06-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UPROSZCZONY ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS MAŁE GRANTY
dział: Pożytek publiczny
osoba modyfikująca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-14 / 11:09:44
przejdź do wpisu >>
2021-06-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: SPRAWOZDANIE MAŁE GRANTY NA 2021 R.
dział: Pożytek publiczny
osoba modyfikująca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-11 / 08:55:47
przejdź do wpisu >>
2021-06-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OFERTA DRUK MALE GRANTY NA 2021 R.
dział: Pożytek publiczny
osoba modyfikująca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-11 / 08:55:24
przejdź do wpisu >>
2021-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 450.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do zaopiniowania uproszczonych ofert o dotację składanych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (małe granty) w 2021 roku.
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-11 / 08:33:09
przejdź do wpisu >>
2021-06-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenier Nr 451.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 09 czerwca 2021r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Małgorzata Podedworna
czas akcji: 2021-06-09 / 14:04:33
przejdź do wpisu >>
2021-06-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 445.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31 maja 2021 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-06-07 / 15:20:46
przejdź do wpisu >>
2021-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: RGNK.6220.6.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 62, 65, 66 i 64 obręb Kozłowo, Gmina Trzemeszno
dział: Ochrona Środowiska
osoba wprowadzająca: Katarzyna Byczkowska
czas akcji: 2021-06-02 / 12:15:42
przejdź do wpisu >>
2021-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 449.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 2 czerwca 2021 w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości zabudowanej - lokalu użytkowego
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-06-02 / 09:45:59
przejdź do wpisu >>
2021-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 448.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 2 czerwca 2021 w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-06-02 / 09:38:06
przejdź do wpisu >>
2021-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 447.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie: organizacji wypoczynku w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta i gminy Trzemeszno
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Joanna Stejakowska
czas akcji: 2021-06-02 / 09:02:14
przejdź do wpisu >>
2021-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 2020
dział: Sprawozdania finansowe
osoba wprowadzająca: Hanna Koperska
czas akcji: 2021-06-01 / 12:23:21
przejdź do wpisu >>
2021-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2021r.
dział: Finanse Gmin
osoba wprowadzająca: Natalia Kmiecikowska
czas akcji: 2021-06-01 / 11:50:44
przejdź do wpisu >>
2021-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 446.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31 maja 2021 w spr. zmiany zarządzenia Nr 413.2021 w spr. opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzemeszno
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-06-01 / 10:14:16
przejdź do wpisu >>
2021-05-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Raport o stanie Gminy Trzemeszno za rok 2020
dział: Raport o stanie gminy
osoba wprowadzająca: Elżbieta Zamiara
czas akcji: 2021-05-31 / 16:12:26
przejdź do wpisu >>
2021-05-28 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 444.2021 Burmistrza Trzemesznia z dnia 28 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Małgorzata Podedworna
czas akcji: 2021-05-28 / 11:51:43
przejdź do wpisu >>
2021-05-28 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 443.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Małgorzata Podedworna
czas akcji: 2021-05-28 / 10:37:49
przejdź do wpisu >>
2021-05-27 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLII/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 maja 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba modyfikująca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-05-27 / 09:46:14
przejdź do wpisu >>
2021-05-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół z obrad XLII/2021 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 maja 2021 roku wraz z protokołami z poszczególnych głosowań
dział: Protokoły z sesji RM
osoba wprowadzająca: Marta Wojtaszak
czas akcji: 2021-05-27 / 09:30:23
przejdź do wpisu >>
następna >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia