Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Redakcja
Szukaj

Redakcja:


redagujący:adres email:numer telefonu:
.Adrian Wojtczak..(0-61) 415-43-06 
.Izabela Kowalczyk..--- 
.Edyta Kubiak..667 737 130 
.Danuta Pawełczak..667 747 209 
.Joanna Stejakowska..667 737 130 
.Elżbieta Zamiara..667 737 028 
.Marta Wojtaszak..667 737 164 
.Katarzyna Dziekańska..667 737 064 
.Emilia Smykowska..667 747 216 
.Józef Tarnowski..667 737 042 
.Natalia Kmiecikowska..--- 
.Nina Strzelecka..--- 
.Monika Nowicka..--- 
.Małgorzata Podedworna..614254306 
.Monika Krawczak..--- 
.Katarzyna Byczkowska..--- 
.Hanna Koperska..--- 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia