Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
Szukaj

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna8,15%.410658
.Uchwała Nr I/1/20020,00%.28
.Test0,00%.29
.Redakcja0,16%.8110
.Ogłoszenie0,00%.28
.Jednostki organizacyjne0,03%.1271
.Oferty inwestycyjne0,05%.2477
.Dane0,00%.78
.Godziny urzędowania0,00%.80
.Organizacja Urzędu0,10%.5269
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,09%.4658
.Rada Gminy0,02%.851
.Spółki prawa handlowego0,02%.1036
.Budżet0,08%.4064
.Oświadczenia majątkowe0,00%.81
.Statut0,04%.1983
.Burmistrz0,11%.5518
.Informacje nieudostępnione0,02%.1056
.Protokoły0,02%.875
.Ogłoszenie o przetargu0,00%.18
.Przetarg0,06%.3136
.Komisje0,11%.5722
.Rejestry i ewidencje0,04%.1767
.Sołectwa0,10%.4920
.Jednostki organizacyjne gminy - 20040,05%.2287
.Statystyka0,08%.3885
.Rada Miejska w Trzemesznie - 20040,04%.1986
.Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne0,05%.2487
.Ośrodek Pomocy Społecznej0,04%.1777
.Trzemeszeńska Przychodnia Lekarska0,03%.1724
.Dom Kultury0,01%.620
.Szkoła Podstawowa w Zieleniu0,05%.2715
.Szkoła Podstawowa w Wymysłowie0,05%.2620
.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie0,01%.490
.Informacje podatkowe0,27%.13826
.Strategia rozwoju0,02%.1251
.Zagospodarowanie przestrzenne0,06%.3059
.Informacja o stanie mienia komunalnego (na 30.06.2003 r.)0,03%.1533
.Wyszukiwarka0,26%.13303
.Pomoc0,04%.2195
.Referaty0,10%.5236
.Podatki i opłaty0,05%.2600
.Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruchowie0,08%.4166
.Świetlica Socjoterapeutyczna w Trzemesznie0,04%.1782
.Dane0,00%.125
.Rejestr zmian8,91%.448730
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,05%.2677
.Dokumenty0,41%.20876
.Zespół Obsługi Szkół0,03%.1319
.Przetargi nieograniczone0,01%.271
.Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie - 20040,04%.1985
.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie0,01%.469
.Zespół Szkół - Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie0,04%.1813
.Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu0,03%.1638
.Szkoła Podstawowa w Jastrzębowie0,01%.402
.Szkoła Podstawowa w Szydłowie0,09%.4309
.Przedszkole Nr 2 w Trzemesznie0,01%.443
.Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie0,01%.425
.Ośrodek Sportu i Rekreacji0,01%.433
.Biblioteka Publiczna0,08%.4111
.Uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie0,02%.1241
.Przetargi aktualne0,32%.16297
.Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie0,08%.4278
.Rada Miejska w Trzemesznie0,05%.2707
.Rada Miejska w Trzemesznie0,05%.2707
.Jednostki organizacyjne gminy0,05%.2718
.Zarządzenia Burmistrza0,10%.5061
.Uchwała nr xxx20,02%.927
.Uchwała nr xxxx0,02%.1230
.Uchwała nr II/3/20020,02%.1076
.Uchwała nr II/4/20020,02%.1029
.Uchwała nr II/5/20020,02%.908
.Uchwała nr II/6/20020,02%.1208
.Uchwała nr II/7/20020,02%.1039
.Uchwała nr II/8/20020,02%.1021
.Uchwała nr II/9/20020,02%.1104
.Uchwała nr II/10/20020,02%.926
.Uchwała nr III/11/20020,02%.912
.Uchwała nr III/12/20020,02%.984
.Uchwała nr III/13/20020,02%.1147
.Uchwała nr III/14/20020,02%.1082
.Uchwała nr III/15/20020,02%.1241
.Uchwała nr III/16/20020,02%.965
.Przetargi 20050,00%.103
.Test0,00%.81
.Testowy0,01%.279
.Test0,00%.167
.Urzšd Miasta i Gminy w Trzemesznie - 20050,04%.2044
.Jednostki organizacyjne gminy - 20050,04%.2017
.Wybory Samorządowe0,03%.1356
.Pomoc materialna dla uczniów - stypendia0,02%.1208
.Zawiadomienia o wszczęciu postępowania0,02%.1220
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.666
.Zawiadomienia o wszczęciu postępowania0,03%.1451
.Statystyka0,30%.14865
.Ogłoszenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego0,02%.898
.Obwieszczenia UMiG0,02%.1015
.Uchwała nr L/299/20050,01%.693
.Uchwała nr L/302/20050,01%.728
.Uchwała nr L/304/20050,02%.826
.Uchwała Nr L/305/20050,02%.758
.Uchwała nr L/306/20050,01%.743
.Uchwała nr L/301/20050,01%.689
.Uchwała nr L/301/20050,00%.53
.Uchwała nr L/300/20050,01%.677
.Uchwała nr L/306/20050,01%.730
.Uchwała nr XLIX/288/2005 - w sprawie wyrażenia na umieszczenie herbu Trzemeszna w logo Stowarzyszenia Miłosników Zabytków Historycznych położonych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.679
.Uchwała Nr XLIX/289/2005- w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Trzemeszno w znaku towarowym Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z.o.o0,02%.852
.Uchwała nr L/306/2005 - w sprawie: przystąpienia Gminy Trzemeszno do Stowarzyszenia "Światowid" w Łubowie0,01%.717
.Uchwała Nr XLIX/291/2005 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.0,02%.927
.Uchwała Nr XLIX/290/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20050,02%.839
.Uchwała Nr XLIX/297/2005 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej0,02%.871
.Uchwała nr XLIX/296/2005 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej0,02%.779
.Uchwała Nr XLIX/293/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,02%.873
.Uchwała Nr XLIX/294/2005 w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru0,02%.787
.Uchwała Nr XLIX/298/2005 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,02%.846
.Uchwała Nr LI/307/2006 w sprawie: Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po0,01%.621
.Ogłoszenia dot. pożytku publicznego0,02%.831
.Ogłoszenie o sprzedaży autokaru ZOS w Trzemesznie0,02%.774
.Targi Pracy w Trzemesznie - 30 marca 20060,01%.471
.Uchwała nr III/18/2002 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty0,01%.701
.Uchwała nr III/19/2002 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na któych zaprzestano produkcji rolnej od podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.626
.Ogłoszenie UMiG - w sprawie podatku od posiadania psów0,02%.1115
.Uchwała nr III/20/2002 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacje w sprawie podatku od nie0,02%.951
.Uchwała Nr LII/308/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego we wsi Ostrowite gm. Trzemeszno0,01%.645
.Uchwała Nr LII/309/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działaności gopsodarczej - skup i sprzedaż złomu, obejmujący teren działki nr geod. 2460,01%.750
.Uchwała nr LII/310/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej - skup i sprzedaż złomu, obejmujący teren działki nr geod. 2620,01%.611
.Uchwała Nr LII/311/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ewid. 64 położoną we wsi Ławki0,01%.552
.Uchwała Nr LII/312/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowo-mieszkaniowego, działka nr 12 we wsi Trzemżal, gmina Trzemeszno0,01%.579
.Uchwała Nr LII/313/2006 w sprawie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów komunalnych we wsi Miaty, gmina Trzemeszno0,02%.833
.Uchwała Nr LII/314/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.0,01%.580
.Uchwała Nr LIII/315/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr L/299/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie likwidacji Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej w Trzemesznie0,01%.529
.Uchwała LIII/316/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/244/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia minmalnych stawek dzierżawnych dla gruntów wydzierżawionyc0,01%.703
.Uchwała nr III/21/2002 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość przeznaczoną na cele publiczne0,02%.779
.Uchwała nr III/22/2002 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok0,02%.814
.Uchwała nr IV/23/2002 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok0,01%.687
.Uchwała nr IV/27/2002 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej Trzemeszeńskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Trzemesznie0,02%.817
.Uchwała nr IV/28/2002 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2003 rok0,01%.667
.Uchwała nr IV/29/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszno0,02%.982
.Uchwała nr IV/30/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno0,01%.735
.Uchwała nr IV/31/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie0,02%.793
.Uchwała nr V/32/2003 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe organów Rady Miejskiej oraz określenia wysokości tych opłat.0,01%.593
.Uchwała Nr LIV/317/2006 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalanego Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.613
.Uchwała Nr LIV/318/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.0,01%.712
.Uchwała nr IV/24/2002 w sprawie ustalenia opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne0,01%.714
.Uchwała nr V/33/2003 w sprawie zmiany Uchwały nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.555
.Uchwała nr V/34/2003 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Trzemeszno.0,01%.608
.Uchwała nr V/35/2003 w sprawie zmian statutu Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej w Trzemesznie0,01%.701
.Uchwała nr V/36/2003 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Trzemeszno na 2003 rok.0,01%.521
.Uchwała nr VII/37/2003 w sprawie zaliczenia dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii do dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii gminnej.0,01%.606
.Uchwała nr VII/38/2003 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy Trzemeszno ul. B.Chrobrego 1/340,01%.506
.Uchwała nr VII/39/2003 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.0,01%.638
.Uchwała nr VII/40/2003 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli na terenie miasta Trzemeszna.0,01%.508
.Uchwała nr VII/41/2003 w sprawie zasad udzielania pomocy uczniom w formie gorącego posiłku w roku 2003.0,01%.625
.Uchwała nr VII/42/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok0,01%.605
.Uchwała nr VIII/43/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości0,01%.596
.Uchwała nr VIII/44/2003 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości własnej Gminy, położonej we wsi Zieleń0,01%.496
.Uchwała nr VIII/45/2003 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno0,01%.576
.Uchwała nr VIII/46/2003 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak0,01%.538
.Uchwała nr IX/47/2003 w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno za 2002 rok.0,01%.700
.Uchwała nr IX/48/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.497
.Uchwała nr IX/49/2003 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.690
.Uchwała nr IX/51/2003 w sprawie sprzedaży działki gminy Trzemeszno położonej na terenie wsi Trzemżal w drodze przetargu ustnego ograniczonego0,01%.572
.Uchwała nr IX/52/2003 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, a także określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw0,01%.592
.Uchwała nr IX/53/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.0,01%.648
.Uchwała nr X/55/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność gminy Trzemeszno położonych na terenie Gminy Trzemeszno0,01%.730
.Uchwała nr X/56/2003 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Trzemeszno położonego na terenie wsi Zieleń0,02%.782
.Uchwała nr X/58/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok0,02%.794
.Uchwała nr X/59/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003.0,01%.650
.Uchwała nr X/60/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003.0,01%.702
.Ogłoszenie UMiG - w sprawie podatku od posiadania psów0,00%.65
.Uchwała Nr XXXVI/230/2005 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.0,02%.780
.Ogłoszenie UMiG - w sprawie podatku od posiadania psów0,01%.741
.Uchwała nr X/57/2003 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku własnym Gminy przy ul.Dąbrowskiego nr 16 w Trzemesznie.0,01%.663
.Uchwała nr IX/50/2003 w sprawie sprzedaży działki gminy Trzemeszno położonej na terenie wsi Kamieniec w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,02%.756
.Uchwała Nr LV/323/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/2000 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 20 października 2000 roku dotyczącej ustalenia zasad naliczania diet oraz należności z tytułu zwrotu0,01%.586
.Uchwała Nr LV/328/2006 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2006 rok0,01%.648
.Uchwała Nr LV/329/2006 w sprawie waloryzacji wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.509
.Uchwała Nr LV/320/2006 w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno za rok 20050,01%.676
.Uchwała Nr LV/319/2006 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno za rok 20050,01%.579
.Uchwała Nr LV/330/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 20060,01%.582
.Uchwała Nr LV/327/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i handlu we wsi Popielewo, na obszarze działki o nr ewid. : 21/10, gmina Trzemeszno0,01%.635
.Uchwała nr X/61/2003 w sprawie sprostowania błędu drukarskiego w uchwale Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie zmian Statutu Trzemeszeńskiej Przychodni Lekar0,01%.685
.Uchwała Nr LV/332/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok0,01%.695
.Uchwała Nr LV/331/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu0,01%.703
.Uchwała Nr LV/322/2006 w sprawie przyjęcia Statutu Zwiazku Gmin Szlaku Piastowskiego0,01%.571
.Uchwała Nr LV/321/2006 w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego0,01%.619
.Uchwała Nr LV/326/2006 w sprawie upoważnienia do nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej we wsi Miaty0,01%.541
.Uchwała Nr LV/325/2006 w sprawie o zmianie uchwały Nr XLII/263/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie likiwdacji środków specjalnych p.n. "Środek specjalny Przedszkola0,01%.595
.Uchwała Nr LV/324/2006 w sprawie nadania Przedszkolu Nr 1 w Trzemesznie imienia "CHATKA PUCHATKA"0,01%.645
.Uchwała nr XI/62/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok0,02%.778
.Uchwała nr XI/63/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Wrzosowa w Trzemesznie0,02%.776
.Uchwała nr XI/64/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Kalinowa w Trzemesznie0,00%.25
.Uchwała nr XI/64/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Kalinowa w Trzemesznie0,01%.621
.Uchwała nr XI/65/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Kasztanowa w Trzemesznie0,02%.829
.Uchwała nr XI/66/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Jesionowa w Trzemesznie0,02%.920
.Uchwała nr XI/67/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Jaśminowa w Trzemesznie0,01%.745
.Uchwała nr XI/68/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Zielona w Trzemesznie0,02%.793
.Uchwała Nr LVI/336/2006 w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale Nr LV/323/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/179/2000 Rady Miejsk0,02%.781
.Uchwała Nr LVI/335/2006 w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzemeszno0,02%.769
.Uchwała Nr LVI/334/2006 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzemeszno0,02%.783
.Uchwała Nr LVI/333/2006 w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kurzegrzędy z leśniczówki na osadę0,01%.701
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora...0,04%.2058
.WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,07%.3691
.Komunikat Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,02%.1048
.Komunikat Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.713
.Uchwała Nr LVII/337/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półorcze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednoste0,01%.601
.Uchwała Nr LVII/338/2006 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Nr 1 im. "Chatka Puchatka" w Trzemesznie, Szkoły Podstawowej w Sz0,01%.557
.Uchwała Nr XIII/59/2007 w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej0,01%.605
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie0,01%.614
.Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.567
.Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących d0,01%.471
.Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Adaptacja ze0,01%.480
.Zarządzenie Nr 11a/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.0,01%.472
.Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.0,01%.467
.Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji w sprawach pomocy materialn0,01%.477
.Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej0,01%.527
.Zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach de0,01%.640
.Zarządzenie Nr 11/05 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno na czas zewnętrznego zagrożenia bezieczeństwa państwa i wojny.0,01%.414
.Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Sobeckiej do doręczania korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.561
.Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.0,01%.535
.Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.419
.Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie określenia dodatkowych stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.0,01%.448
.Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.0,01%.532
.Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2006 rok0,01%.598
.Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w przedziale na kwartały 2005r.0,01%.507
.Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na lokal mieszkalny wraz udziałem gruntu we wsi Lubiń.0,01%.534
.Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Trzemeszno.0,01%.473
.Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie.0,01%.448
.Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie.0,01%.602
.Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Trzemżalu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zespołu Szkół w Trzemżalu.0,01%.463
.Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wymysłowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Szkoły Podstawowej w Wymysłowie.0,01%.489
.Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szydłowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Szkoły Podstawowej w Szydłowie.0,01%.460
.Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie.0,01%.496
.Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Kultury w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Domu Kultury w Trzemesznie.0,01%.475
.Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.0,01%.604
.Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie interwencyjnego wyłapywania bezdomnych psów w Szydłowie, biegających w pobliżu zabudowań - zagrody nr 26.0,01%.491
.Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.0,01%.547
.Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie do prowadzenia i rozliczenia inwestycji pn. "Termomodernizacja w obiekcie hali widowiskowo - sportowej0,01%.470
.Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w podziale na kwartały 2005 r.0,01%.513
.Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie określenia zakresu czynności likwidacyjnych wykonywanych przez likwidatora SP ZOZ Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej w Trzemesznie - w likwidacji.0,01%.436
.Zarządzenie Nr 46/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na lokal mieszkalny wraz z udziałem gruntu we wsi Lubiń.0,01%.580
.Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie odwołania Dyrektora Domu Kultury w Trzemesznie.0,01%.535
.Zarządzenie Nr 51/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" z terenu miasta i gminy Trzemeszno.0,01%.521
.Zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Ochrona i promocja zdrowia".0,01%.545
.Zarządzenie Nr 58/2006 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Kultury w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Domu Kultury w Trzemesznie.0,01%.478
.Zarządzenie Nr 59/2006 w sprawie określenia cennika opłat oraz warunków zamieszczania w Trzemeszeńskim Miesięczniku Informacyjnym Kosynier reklam, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych i innych płatnych pu0,01%.441
.Uchwała Nr LVIII/340/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.586
.Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie.0,01%.496
.Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Świetlicy Socjoterapeutycznej w Trzemesznie.0,01%.670
.Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Biblioteki Publicznej w Trzemesznie.0,01%.504
.Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie.0,01%.615
.Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie.0,01%.438
.Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Szkoły Podstawowej w Zieleniu.0,01%.471
.Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kruchowie do składania oświadczeń woli w sprawach Zespołu Szkół w Kruchowie.0,01%.548
.Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Szkoły Podstawowej w Jastrzębowie.0,01%.476
.Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych OSiR w Trzemesznie.0,01%.442
.Zarządzenie Nr 60/2006 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w podziale na miesiące 2006 roku.0,01%.543
.Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla dokonania oceny i wyboru oferty w sprawie zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszn0,01%.524
.Zarządzenie Nr 65/2006 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej srzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału gruntu.0,01%.417
.Zarządzenie Nr 67/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: 1)Remont cząstkowy nawierzchni bitumi0,01%.569
.Zarządzenie Nr 71/2006 w sprawie przekazania dokumentacji medycznej i nie medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej w Trzemesznie.0,01%.513
.Zarządzenie Nr 72/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej o0,01%.508
.Zarządzenie Nr 74/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Miejsko - Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie.0,01%.493
.Zarządzenie Nr 75/2006 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert pn. "Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno" oraz wyzn0,01%.511
.Zarządzenie Nr 81/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie za 2005 r0,01%.474
.Zarządzenie Nr 81/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie za 2005 r0,01%.436
.Zarządzenie Nr 82/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.492
.Zarządzenie Nr 84/2006 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w sprawie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.0,01%.579
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego 2-klatkowego z 24 mieszkaniami w Trzemesznie0,02%.929
.Zarządzenie Nr 93/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty w trybie przetargu nieofraniczonego na: Remont drogi gminnej w m. Ławki, gm.0,01%.465
.Uchwała Nr LVIII/339/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na budowę domu wielorodzinnego socjalnego0,01%.605
.Zarządzenie Nr 53/2006 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet0,01%.463
.Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie ustalenia planów kont dla Budżetu Gminy w Trzemesznie oraz dla Jednostki Budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie.0,01%.467
.Zarządzenie Nr 87/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.0,01%.749
.Zarządzenie Nr 44/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej dla dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i druk Kosyniera.0,01%.494
.Zarządzenie Nr 91/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,02%.802
.Zarządzenie Nr 83/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.523
.Zarządzenie Nr 61/2006 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym.0,01%.486
.Zarządzenie Nr 80/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Kultury w Trzemesznie za 2005 r.0,01%.468
.Zarządzenie Nr 48/2006 w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Trzemesznie.0,01%.486
.Zarządzenie Nr 86/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej o0,01%.484
.Zarządzenie Nr 73/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do określonego zadania.0,01%.485
.Zarządzenie Nr 68/20060,01%.543
.Zarządzenie Nr 70/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno".0,01%.495
.Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.0,01%.493
.Zarządzenie Nr 66/2006 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzemeszno za 2005 rok i przekazania Sprawozdania Radzie Miejskiej w Trzemesznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w P0,01%.579
.Zarządzenie Nr 88/2006 w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w celu rozpatrzenia wniosku o oddanie w najem lokalu mieszkalnego, złożonego po pożarze budynku.0,01%.439
.Zarządzenie Nr 51/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" z terenu miasta i gminy Trzemeszno.0,01%.446
.Zarządzenie Nr 64/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla dokonania oceny i wyboru oferty w sprawie zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszn0,01%.471
.Zarządzenie Nr 89/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.585
.Zarządzenie Nr 90/2006 w sprawie wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.0,01%.754
.Zarządzenie Nr 63/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.471
.Zarządzenie Nr 39/2005 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.0,01%.492
.Zarządzenie Nr 57/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno".0,01%.513
.Zarządzenie Nr 78/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.0,01%.487
.Zarządzenie Nr 85/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej o0,01%.538
.Zarządzenie Nr 45/2006 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu w podziale na miesiące 2006 roku.0,01%.541
.Zarządzenie Nr 69/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.0,01%.454
.Zarządzenie Nr 54/20060,01%.477
.Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej na wyłonienie przewoźnika dzieci szkolnych z miejscowości Wydartowo i Ławki do Kruchowa i z miejscowości Kozłowo i Rudki do Szkoły Podst0,01%.473
.Zarządzenie Nr 92/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej w m. Ławki, gm.0,01%.638
.Zarządzenie Nr 52/2006 w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw0,01%.496
.Zarządzenie Nr 56/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno".0,01%.468
.Zarządzenie Nr 94/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 91/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 20,01%.662
.Zarządzenie Nr 95/2006 w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Zwolenkiewicz do doręczania korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,01%.545
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Remont drogi gminnej w m. Ławki, gm. Trzemeszno na długości 275 mb0,01%.580
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Remont drogi gminnej w m. Ławki, gm. Trzemeszno na długości 358 mb0,01%.702
.Zarządzenie Nr 96/2006 w sprawie wyznaczenia osoby do kontroli realizacji zadania publicznego.0,01%.508
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,02%.915
.KONKURS na stanowisko Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Trzemesznie0,02%.1143
.Jednostki organizacyjne gminy - 20060,04%.1825
.Rada Miejska w Trzemesznie - 20060,03%.1547
.Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie - 20060,03%.1691
.Info0,01%.740
.Uchwała nr LXI/344/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,00%.21
.Uchwała Nr LXI/344/2006 w sprawie zmiany uchwały budzetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.627
.Uchwała Nr LIX/341/2006 w sprawie REGULAMINU określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, moytwacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy ora0,01%.541
.Uchwała Nr LX/342/2006 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.593
.Uchwała nr LXI/343/2006 w sprawie okreslenia zakresu i firmy informacji o przebiegu wykoania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykoania planu finansowego jednostek z0,01%.704
.Uchwała Nr LXI/344/2006 w sprawie zmiany uchwały budzetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.619
.Uchwała Nr LXII/345/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnycvh zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 20060,01%.553
.Uchwała Nr LXII/346/2006 w sprawie zmiany uchwały budzetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku na 2006 rok0,01%.590
.Uchwała Nr LXII/347/2006 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu0,01%.660
.Uchwała Nr LXII/348/2006 w sprawie upoważnienia do nabycia lokalu użytkowego od PKO BP S.A. w Poznaniu0,01%.541
.Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,02%.1033
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno o utworzeniu okręgów wyborczych...0,01%.703
.Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie utworzenia okręgów wyborczych...0,02%.778
.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego0,01%.570
.Uchwała nr XI/69/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy Wiśniowa w Trzemesznie0,01%.684
.Uchwała nr XII/70/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.0,01%.708
.Uchwała nr XII/71/2003 w sprawie Statutu Miasta i Gminy TRZEMESZNO0,01%.712
.Uchwała nr XII/72/2003 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego we wsi Zieleń, działka nr 83 o powierzchni 4,33 ha - jezioro.0,01%.670
.Uchwała nr XII/73/2003 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedli na terenie miasta Trzemeszna.0,01%.723
.INFORMACJA - w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych...0,01%.480
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ - o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzemesznie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.0,01%.685
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO z dnia 18 października 2006 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,02%.922
.Uchwała Nr 5/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw0,01%.575
.Składy OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH...0,05%.2465
.OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 20060,02%.852
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZEMESZNIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzemesznie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.0,05%.2530
.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO z dnia 18 października 2006 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,01%.540
.Ogłoszenie o zamówieniu Publicznym na wymianę oświetlenia w OSiR0,02%.936
.Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Renowacja i modernizacja Izby Pamięci w Niewolnie0,02%.775
.Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie0,01%.668
.Uchwała Nr LXIII/350/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagopsdarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno0,02%.808
.Uchwała Nr LXIII/351/2006 w sprawie miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno-pensjonatowej we wsi Cytrynowo na obszarze działek o nr geod.: 19/5, 22,23/2, gmina T0,01%.519
.Uchwała Nr LXIII/352/2006 w sprawie: miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego we wsi Gołabki, działka nr 42/1, gmina Trzemeszno0,01%.654
.Uchwała Nr LXIII/353/2006 o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujący teren działki nr geod 123/3 w Miatach, gmina Trzem0,01%.552
.Uchwała Nr LXIII/354/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego terenu usług sportowo rekreacyjnych, obejmujący teren działek nr geod. 44/10 i 44/11 we wsi0,01%.576
.Uchwała Nr LXIII/355/2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Trzemeszno wydzierżawionych na podstawie umów zawartych co najmniej na 10 lat0,01%.697
.Uchwała Nr LXIII/356/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.536
.Uchwała Nr LXIV/357/2006 w sprawie miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego miasta Trzemeszna0,06%.2852
.Uchwała Nr LXIV/358/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący teren działki nr geod. 89/8 we wsi Go0,01%.642
.Uchwała Nr LXIV/359/2006 w sprawie udzielania przez Gminę Trzemeszno pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją w formie zwolnienia0,01%.589
.Uchwała Nr LXIV/360/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ireny i Michała Pietrzak, zam. w Trzemesznie przy ul. Kopernika 39 z dnia 06 lipca 2006 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Trzem0,02%.814
.Uchwała Nr LXIV/361/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Hilarego Kasprowicza z dnia 10 lipca 2006 r. na Gminę Miejsko-Wiejską w Trzemesznie w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 23.05.2006 r. prz0,01%.616
.Uchwała Nr LXIV/362/2006 w sprawie wyrażenia woli instytucjonalizacji Muzeum Regionalnego w Trzemesznie0,01%.740
.Uchwała nr XIII/75/2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok0,01%.688
.Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym Wymiana oświetlenia w OSiR0,01%.664
.WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH0,02%.873
.Ogłoszenie o zamówieniu Publicznym Budowa przyłączy wodociągowych do działki nr 53/1 i 54/1 w m. Szydłowo II gm. Trzemeszno0,01%.619
.Projekt budżetu na 2007 rok0,05%.2407
.Uchwała nr 13-2006 z 13.11.2006 o przeprowadzeniu ponownego glosowania w wyborach na Burmistrza0,01%.744
.Zarządzenie Nr 98/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w miesiącu sierpniu 2006 r.0,01%.528
.Zarządzenie Nr 100/2006 w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w celu rozpatrzenia wniosku o oddanie w najem lokalu mieszkalnego, złożonego po pożarze budynku0,02%.789
.Zarządzenie Nr 101/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi d/s podatków i opłat lokalnych do potwierdzania zgodności odpisu z oryginałem0,01%.616
.Zarządzenie Nr 102/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.576
.Zarządzenie Nr 103/2006 w sprawie przeprowadzenia Konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko KIEROWNIKA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ w TRZEMESZNIE i powołania KOMISJI KONKURSOWEJ oraz ustalenia R0,01%.626
.Zarządzenie Nr 104/2006 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.645
.Zarządzenie Nr 105/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej za 2005 r. i za okres od 01.01.-30.04.2006 r.0,01%.634
.Zarządzenie Nr 106/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.635
.Zarządzenie Nr 107/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,01%.633
.Zarządzenie Nr 108/2006 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.0,01%.507
.Zarządzenie Nr 109/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,01%.497
.Zarządzenie Nr 110/2006 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału gruntu.0,01%.652
.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie0,01%.754
.Zarządzenie Nr 111/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.617
.Zarządzenie Nr 112/2006 w sprawie wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie0,02%.763
.Zarządzenie Nr 113/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Renowacja i modernizacj0,01%.683
.Zarządzenie Nr 114/2006 w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2007 rok0,01%.687
.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: Renowacja i modernizacja Izby Pamięci w m. Niewolno gm. Trzemeszno0,01%.719
.Przetarg nieograniczony.....0,01%.734
.Zarządzenie Nr 115/2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne0,01%.743
.Rada Miejska 2006-20100,03%.1726
.Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno sporządzony 26.11.2006 przez MKW w Trzemesznie0,01%.729
.DRUKI DO POBRANIA0,01%.298
.INFORMACJA DLA ORGANIZAJI POZYTKU PUBLICZNEGO0,01%.318
.Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Wymiana oświetlenia w OSiR0,02%.916
.Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.660
.Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.699
.Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.605
.Zarządzenie Nr 115/2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne0,01%.690
.Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzemesznie i określenia jej składu osobowego0,01%.546
.Zawiadomienie- Sesja Rady Miejskiej w Trzemesznie0,00%.64
.OTWARTY KONKURS OFERT - ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W OKRESIE FERII ZIMOWYCH0,01%.731
.Ogłoszenie o wyniku przetagru na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie.0,02%.789
.Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2002-20060,03%.1665
.Ogłoszenie o wyniku postępowania OSiR0,01%.686
.Zarządzenie Nr 116/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej0,01%.653
.Zarządzenie Nr 117/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.708
.Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społeczne0,01%.576
.Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzj0,01%.583
.Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Sobeckiej do doręczania korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,02%.784
.Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń alimentacyjnych, a także do wydawania w ty0,01%.745
.Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. podatków i opłat lokalnych do potwierdzania zgodności odpisu z oryginałem0,01%.548
.Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Gminy do podpisywania zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.679
.Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.617
.Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji w sprawach pomocy materialn0,01%.640
.Komunikat - w sprawie odbioru paszportów...0,01%.742
.Uchwała Nr III/6/2006 w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.635
.Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Nowaczyka0,01%.635
.Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie określenia trybu i zasad wprowadzania zmian w obowiązującym Statucie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.520
.Uchwała Nr III/9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,02%.765
.Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne oraz podróże służbowe (jazdy zamiejscowe) dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.502
.Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.570
.Uchwała Nr IV/13/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.572
.Uchwała Nr IV/12/2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, kóre nie wygasają z upływem roku budżetowego 20060,01%.614
.Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.594
.Uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru0,02%.811
.Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty0,02%.777
.Uchwała Nr IV/17/2006 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej0,02%.845
.Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych0,01%.636
.Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.683
.Uchwała Nr III/5/2006 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i określenie ich składów osobowych0,01%.577
.W dniu 2 stycznia 2007 roku odbyło się posiedzenie, na którym dokonano wyboru nowych składów Komisji Konsultacyjnej oraz Komisji Oceniającej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarz0,01%.716
.W dniu 2 stycznia 2007 roku odbyło się posiedzenie, na którym dokonano wyboru nowych składów Komisji Konsultacyjnej oraz Komisji Oceniającej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarz0,01%.447
.ZARZĄDZENIE Nr 254/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzemesznie0,04%.1804
.KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE0,03%.1688
.Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału, badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej o0,01%.525
.Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.572
.Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej0,01%.500
.Uchwała Nr V/20/2006 w sprawie zatwierdzenia powstania Klubu radnych "Porozumienie dla Trzemeszna" oraz Regulaminu Klubu0,02%.841
.Uchwała Nr V/21/2006 w sprawie Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt0,02%.801
.Uchwała Nr V/22/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,01%.720
.Uchwała Nr V/23/2006 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej Trzemeszeńskiemu Przedsiębiorstwu Komunlanemu w Trzemesznie0,01%.604
.Uchwała Nr V/24/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego iletniskowego we wsi Ostrowite, w gminie Trzemeszno0,02%.1007
.Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w miesiącu grudniu 2006 r.0,01%.523
.Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Trzemeszno0,01%.571
.ZARZĄDZENIE Nr 21/2006 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie.0,01%.532
.ZARZĄDZENIE Nr 20/2006 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szydłowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Szkoły Podstawowej w Szydłowie.0,01%.605
.ZARZĄDZENIE Nr 19/2006 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wymysłowie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Szkoły Podstawowej w Wymysłowie.0,01%.604
.Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Trzemeszno0,01%.512
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wymianę oświetlenia w OSiR0,01%.706
.Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału, badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej o0,01%.645
.Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej0,01%.628
.Z E S T A W I E N I E ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W KONKURSIE pn. „ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W OKRESIE FERII ZIMOWYCH OBOWIĄ0,01%.426
.Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.0,02%.1023
.Z A W I A D O M I E N I E O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE pn.: „Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w okresie ferii zimowych0,01%.439
.OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzemesznie0,04%.1898
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej0,04%.1783
.Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup oleju napędowego do szkolnego autokaru...0,02%.763
.Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert pn. „Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w ok0,01%.626
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.511
.Informacja o dyżurach MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZEMESZNIE0,03%.1756
.Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw0,01%.532
.Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno”.0,01%.511
.Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzemesznie0,01%.621
.Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Ochrona i promocja zdrowia”.0,01%.606
.Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet0,01%.586
.Zarządzenie Nr 17/2006 - BRAK WPŁYWU Z DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI0,01%.543
.Zarządzenie Nr 16/2006 - BRAK WPŁYWU Z DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI0,01%.547
.OTWARTY KONKURS OFERT UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.696
.OTWARTY KONKURS OFERT KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.635
.Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,02%.761
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przygotowanie i druk „Kosyniera” Trzemeszeńskiego Miesięcznika Informacyjnego.0,02%.827
.Zarządzenie nr 31/2007 w sprawie Komisji przetargowej dla dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na przygotowanie i druk Kosyniera.0,01%.696
.Uchwała Nr VI/25/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr LXIII/353/2006 z dnia 24 października 2006 r. o przystąpieniu do sporżądzenia miejscowego planu zagopsdarowania przestrze0,02%.951
.Uchwała Nr VI/26/2007 o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Miaty, gm Trzemeszno0,02%.830
.Uchwała Nr VI/27/2007 w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w przedszkolach i ustalenia odpłatności za świadczenia realizowane przez przedszkola prowadzone przez gminę Trzemeszno0,02%.981
.Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2006-20100,03%.1563
.Uchwała nr 3/2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzemesznie0,03%.1674
.Obwieszczenie miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzemesznie zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.- 08.02.20070,04%.1805
.O F E R T A NR 1/07 na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym z UE) oraz promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie0,02%.996
.Zawiadomienie o wyborze oferty na druk KOSYNIERA0,02%.763
.Uchwała Nr VII/29/2007 w sprawie regulaminu określającego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wys0,01%.622
.Uchwała Nr VII/28/2007 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Trzemeszno i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Trzemeszno0,01%.575
.Uchwała Nr VII/30/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Zieleń0,01%.606
.Uchwała Nr VII/31/2007 w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujacy teren części działki nr goed. 257 we wsi Wyd0,02%.779
.Uchwała Nr VII/32/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na poręczenia za zobowiązania fundacji Programów pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie0,01%.534
.Uchwała Nr VII/33/2007 w sprawie odwołania redaktora naczelnego Trzemeszeńskiego Miesięcznika Informacyjnego "Kosynier"0,01%.622
.Uchwała Nr VII/34/2007 w sprawie powołania redaktora naczelnego Trzemeszeńskiego Miesięcznika Informacyjnego "Kosynier"0,01%.556
.Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych... 19.03.20070,01%.675
.Uchwała Nr VIII/35/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Trzemeszno0,01%.518
.Uchwała Nr VIII/36/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2007 rok0,01%.581
.Uchwała Nr VIIII/37/2007 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozowiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Trzemeszno na 2007 rok0,01%.460
.Uchwała Nr VIIII/38/2007 w sprawie wyrażenia zgody na niedpłatne nabycie od Agencji Nieruychomości Rolnych Skarbu państwa nieruchomości gruntowej na terenie miasta Trzemeszna0,01%.503
.Uchwała Nr VIIII/39/2007 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Trzemeszno0,01%.611
.Uchwała Nr VIIII/40/2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Trzemeszno0,01%.652
.Uchwała Nr VIIII/41/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika gminy Trzemeszno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,00%.7
.Protkokół nr xxxx0,00%.11
.Protokół z obrad V/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 26 stycznia 2007 r.0,01%.619
.Protokół z obrad I/2006 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.0,01%.599
.Protokół z obrad II/2006 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 05 grudnia 2006 r.0,01%.627
.Protokół z obrad III/2006 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 18 grudnia 2006 r.0,01%.578
.Protokół z obrad IV/2006 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 21 grudnia 2006 r.0,01%.509
.Protokół z obrad V/2006 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r.0,01%.590
.Protokół z obrad VII/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie odbytej w dniu 23 lutego 2007 r.0,02%.765
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO: Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji gminy0,02%.1135
.Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie poszerzenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej0,01%.586
.Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika gminy Trzemeszno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,01%.608
.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z wycięciem łat na terenie miasta Trzemeszno oraz Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami twardymi i emu0,01%.661
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/03/27-25027990,01%.643
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,00%.11
.Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowych0,04%.1864
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,00%.7
.Uchwała Nr IX/43/2007 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.655
.Uchwała Nr IX/44/2007 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego na rok 20080,01%.722
.Uchwała Nr IX/45/2007 w sprawie powiadomienia Redaktora naczelnego Miesięcznika Informacyjnego "Kosynier" o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego0,01%.521
.Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: - Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, - Dyrekto0,01%.643
.ZARZĄDENIE NR 50/2007 w sprawie - określenia regulaminu konkursu na stanowisko: - Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie, - Dyrek0,02%.872
.Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowisko dyrektorów0,02%.1151
.OTWARTY KONKURS OFERT - LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.629
.Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno”0,01%.588
.ZARZĄDZENIE Nr 40/2007 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na samodzielne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz promocji gminy0,01%.687
.Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie: odwołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych0,01%.710
.Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn. „Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno”.0,01%.617
.Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień0,01%.717
.Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy TrzemesznoR0,01%.704
.Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Komisji Konsultacyjnej i Komisji Oceniającej Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o który0,01%.578
.Uchwała Nr X/48/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 rok0,01%.493
.Uchwała Nr X/47/2007 w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z tytułu wykonania BUDŻETU GMINY za 2006 r.0,01%.686
.Uchwała Nr X/46/2007 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzemeszno za 2006 r.0,01%.609
.Uchwała Nr X/49/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Misiarza, zam. w Powiadacze na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno, z dnia 20 marca 2007 roku0,01%.673
.Uchwała Nr X/50/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemesz0,01%.595
.Ptzedfgjdj0,00%.12
.Uchwała Nr XIII/58/2007 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Trzemeszno0,01%.691
.WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT PN. LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.431
.Protokół z obrad VIII/2007 Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 marca 2007 roku0,01%.631
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo, gm. Trzemeszno0,01%.670
.Protokół z obrad IX/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 kwietnia 2007 r.0,01%.528
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Gnieźnieńskiej przeznaczonych pod zabudowę usługową, usługowo-mieszkaniową i0,02%.765
.Protokół z obrad X/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2007 r.0,01%.531
.Uchwała Nr XI/51/2007 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 r.0,01%.636
.Uchwała Nr XI/52/2007 w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagopsdarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z0,00%.31
.Uchwała Nr XI/53/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie przystąpienia Gminy Trzemeszno do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek0,01%.508
.Uchwała Nr XIII/57/2007 w sprawie zwołania zebrań w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmian granic Osiedla nr 2 oraz przynalezności osady Folusz do sołectwa Niewolno0,01%.735
.Ukryty przetarg0,00%.23
.Dowody osobiste0,21%.10583
.Ewidencja Ludności0,15%.7390
.Urząd Stanu Cywilnego0,25%.12628
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Rudki-Trzemeszno0,01%.717
.Oświadczenia majątkowe radnych - 20070,03%.1285
.Protokół z obrad XI/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 maja 2007 r.0,01%.568
.Uchwała Nr XI/52/2007 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr LXIV/357/2006 z dnia 26 p0,01%.727
.Uchwała Nr XII/55/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 rok0,01%.606
.Uchwała Nr XII/54/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,01%.742
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo, gm. Trzemeszno0,01%.658
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Mogileńskiej w Trzemesznie0,01%.704
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Rudki-Trzemeszno0,01%.698
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Rudki-Trzemeszno0,02%.809
.Stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2007/20080,02%.822
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Adaptacja zespołu trzech obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy0,01%.624
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu, gm. Trzemeszno - adaptacja na cele kulturalno-rekreacyjne0,01%.691
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej od m. Rudki do Trzemeszna0,02%.783
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej od m. Rudki do Trzemeszna0,02%.821
.Wyniki głosowania z przeprowadzonych KONSULTACJI z mieszkańcami ulic: Dworcowej, Foluskiej, Alei Odzyskania Niepodległości, Pl.Powstańców, Przemysłowej, Alei Jarosława Kazimierza Szymańskiego, Mjr Wła0,01%.638
.Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie ustalenia bazowych stawek najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych, znajdujących się w budynku przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie, stanowiącym własność Gminy Trze0,01%.568
.ZARZĄDZENIE Nr 62/2007 w sprawie: opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego-budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rudki-Trzemeszno z przesyłem do sieci miejskiej w Trzemesz0,01%.620
.ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.593
.ZARZĄDZENIE Nr 71/2007 w sprawie: zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej od m. Rudki do Trzemeszna0,01%.578
.ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.540
.Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie0,01%.524
.Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie powierzenia tymczasowo pełnienia obowiązkówDyrektora P.O. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie0,01%.495
.II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Gnieźnieńskiej przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkani0,02%.758
.Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteka Publiczna w Trzemesznie za 2006 r.0,01%.452
.Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Kultury w Trzemesznie za 2006 r.0,01%.699
.Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Trzemeszno0,01%.637
.Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania0,00%.43
.Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu0,01%.515
.Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie za 2006 r.0,01%.553
.Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Jastrzębowie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji0,01%.568
.ZARZĄDZENIE Nr 77/2007 w sprawie: powołania KOMISJI KONKURSOWEJ do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Dziale Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Ziemią w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemesz0,01%.642
.Protokół z obrad XII/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 czerwca 2007 r.0,01%.554
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Remont budynku świetlicy w Lubiniu, gm. Trzemeszno-adaptacja na cele kulturalno-rekreacyjne0,01%.637
.Uchwała Nr XIV/60/2007 w sprawie powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Miejskiej w Trzemesznie swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie0,01%.706
.Uchwała Nr XIV/62/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej0,01%.637
.Uchwała Nr XIV/61/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 20070,01%.539
.Uchwała Nr XIV/63/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 r.0,01%.731
.Oferta Nr 5/07 na wolne stanowisko w Dziale Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Ziemią0,02%.846
.Oferta Nr 4/07 na stanowisko młodszego referenta w Dziale Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Ziemią0,02%.767
.Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 września 2007 roku0,01%.475
.Uchwała Nr XV/64/2007 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Sen0,01%.625
.Wyniki konkursu na stanowisko młodszego referenta w Dziale Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Ziemią0,02%.822
.Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej d0,01%.504
.Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 14 wrzesnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów spoertowych.0,01%.499
.Program Ochrony Środowiska0,00%.85
.Zarządzenie Nr 87/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania komisji celem zniszczenia dokumentacji niejawnej bez odtajnienia.0,01%.492
.Plan Gospodarki Odpadami0,05%.2316
.Protokół z obrad XIII/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 lipca 2007 r.0,01%.558
.Protokół z obrad XIV/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 sierpnia 2007 r.0,01%.545
.Protokół z obrad XV/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 września 2007 r.0,01%.575
.Uchwała Nr XVI/65/2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin0,01%.591
.WYNIKI KONKURSU0,02%.919
.Uchwała XVII/67/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2008-20110,01%.543
.Uchwała XVII/69/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli na terenie miasta Trzemeszna0,01%.600
.Uchwała Nr XVII/72/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 r.0,01%.672
.Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyci0,01%.583
.Zarządzenie nr 86/2007Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej0,05%.2664
.Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pub0,01%.589
.Zarządzenie Nr 44/2007Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dniaz dnia 28 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Trzemeszno0,01%.585
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Budowa ul. Wł. Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną w m. Trzemeszno0,02%.863
.Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 października 2007 roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębowie do składania oświadczeń woli w sprawach0,01%.578
.Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawac0,01%.618
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Dostawa węgla do jednostek administracyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,00%.3
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Dostawa węgla do jednostek administracyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,02%.804
.Oferta Nr 6/2007 na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji0,02%.875
.Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom0,01%.571
.Oświata w mieście i gminie Trzemeszno0,03%.1746
.Zarządzenie Nr 93/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 r.0,01%.549
.Protokół z obrad XVI/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 20 września 2007 r.0,01%.591
.Uchwała Nr XVIII/73/2007 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Pana Jerzego Zaremby z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej0,01%.612
.Uchwała Nr XVIII/74/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.518
.Uchwała Nr XVIII/75/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.575
.Uchwała Nr XVIII/76/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 r .0,01%.651
.Zarządzenie Nr 94/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie określenia wymagan, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na0,01%.544
.INFORMACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE0,02%.900
.Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie do składania oświadczeń woli w sprawach m0,01%.548
.Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy Trzemeszno za 2006 rok i przekazania sprawozdania Radz0,01%.506
.Zarządzenie Nr 88/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 października 2007 r. w sprawie użyczenia Świetlicy Wiejskiej w Trzemżalu do użytkowania0,01%.528
.Zarządzeni Nr 91 a/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozytku publicznego w otwartym konkursie ofert ...0,01%.546
.Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.539
.Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno do wydawania zarządzeń0,01%.437
.Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej0,01%.687
.Uchwała Nr XIX/78/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.535
.Uchwała Nr XIX/79/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.671
.Uchwała Nr XIX/80/2007 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej0,01%.583
.Uchwała Nr XIX/81/2007 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty0,02%.791
.Uchwała Nr XIX/82/2007 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. "Komitet Obchodów 90-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Trzemesznie "0,01%.587
.Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty0,01%.578
.Projekt budżetu na 2008 rok0,04%.2034
.Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca2007 r. na 2007 rok.0,01%.535
.Zarządzenie Nr 53/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Trzemesznie za 2006 rok.0,01%.454
.Zarządzenie Nr 95/2007Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie: projektu budzetu miasta i gminy Trzemeszno na 2008 rok.0,00%.4
.Zarządzenie Nr 95/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2008 rok0,01%.483
.Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej0,01%.633
.Zarządzenie Nr 98/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Lubiniu0,01%.551
.Protokół z obrad XVIII/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 października 2007 roku0,02%.1038
.Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania zepsołu ds. przygotowania koncepcji restrukturyzacji sieci szkół na terenie miasta i gminy T0,01%.583
.Zarządzenie Nr 101/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciel0,01%.530
.Zarządzenie Nr 99/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania omisji Konsultacyjnej Programu współpracy0,01%.722
.Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,01%.562
.Uchwała budżetowa na 2008 rok0,04%.2135
.OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - SPORT NIEKWALIFIKOWANY0,01%.506
.Zarządzenie Nr 103/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 rok0,01%.440
.Zarządzenie Nr 104/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminne0,01%.456
.Zarządzenie Nr 105/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Socjoter0,01%.516
.Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych0,01%.452
.Zarządzenie Nr 109a/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pożytku publicznego0,01%.535
.Zarządzenie Nr 111/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej0,01%.474
.Zarządzenie nr 108/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 stycznia 2008 r.0,01%.558
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.541
.Rejestry i Ewidencje0,11%.5728
.Zarządzenie Nr 107/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31 grudnia 2007 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 rok0,01%.440
.OTWARTY KONKURS OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY ....0,00%.67
.Program Ochrony Środowiska0,00%.10
.Zarzadzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,00%.2
.Zarzadzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,00%.3
.Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,01%.556
.Zarządzenie Nr 113/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,00%.26
.Zarządzenie Nr 112/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,01%.564
.Program Ochrony Środowiska0,02%.1089
.Zarządzenie Nr 114/2008 Bumistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,00%.3
.Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,00%.23
.Uchwała Nr XX/89/2007 o przystąpieniu do sporządzenia \0,01%.660
.Protokół z obrad XXI/2007 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 20 grudnia 2007 r.0,00%.56
.Uchwała Nr XXII/95/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Olszewskiej zam. Trzemeszno, przy ul. Wleklińskiego 1 z dnia 29 października 2007 r. na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społe0,01%.676
.Uchwała Nr XX/91/2007 o przystąpieniu do sporządzenia \0,01%.654
.Uchwała Nr XX/88/2007 w spawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII/36/2007 z dnia 21 marca 2007 r. na 2007 r.0,01%.645
.Uchwała Nr XXI/93/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20070,01%.569
.Uchwała Nr XX/92/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr ewid. 64 położoną we wsi Ławki0,01%.566
.Uchwała Nr XX/90/2007 o przystąpieniu do sporządzenia \0,01%.735
.Uchwała Nr XX/87/2007 w spawie szczegółowch zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacj0,01%.646
.Uchwała Nr XX/86/2007 w spawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.0,01%.704
.Uchwała Nr XXI/94/2007 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponmoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunlanych0,01%.722
.Uchwała Nr XX/83/2007 w spawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Czarnego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.532
.Uchwała Nr XX/85/2007 w spawie powiadomienia Sekretarza gminy Trzemeszno o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego0,01%.654
.Uchwała Nr XXIII/104/2008 w sprawie: Statutu Miasta i Gminy TRZEMESZNO0,01%.722
.Uchwała Nr XXIII/105/2008 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej - skup i sprzedaż złomu we wsi Wymysłowo, gm. Trzemeszno, działka nr 246/10,01%.661
.Uchwała Nr XXIII/108/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. na 2008 r.0,01%.578
.Uchwała Nr XXIII/109/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego część działki nr 123/3, na ark. mapy 2 we wsi Miaty, gmina Trzemeszno0,02%.1134
.Uchwała Nr XXIII/107/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportowo-rekreacyjnych, obejmującego działki o nr geod. 44/10 i 44/11na ark. mapy we wsi Bieślin, gmi0,01%.610
.Protokół z obrad XXII/2007 sesji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.0,01%.507
.Protokół z obrad XX/2007 sesji Rady Miejskiej z dnia 30.11.2007 r.0,01%.735
.Uchwała Nr XXII/97/2007 o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego", obejmującego teren działki nr geod. 60/3 we wsi Wymysłowo0,01%.660
.Uchwała Nr XXII/101/2007 w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe odprowadzania ścieków0,01%.676
.Uchwała Nr XXII/98/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy0,01%.630
.Uchwała Nr XXII/103/2007 w sprawie budżetu na rok 20080,01%.670
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w Trzemesznie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego i Gnieźnieńskiej przeznaczonych pod zabudowę usługową0,01%.624
.Protokół z XXIII-2008 sesji RM w Trzemesznie z dnia 25 stycznia 20080,00%.97
.Zarządzenie Nr 114/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,02%.835
.OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT0,00%.1
.OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT0,00%.3
.OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT0,02%.797
.Zarządzenie Nr 118/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 6 marca 2008 roku0,01%.461
.Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasat i Gminy Trzemeszno z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego0,01%.453
.Zarządzenie Nr 120/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Kruchowo0,01%.454
.Zarządzenie Nr 121/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego0,01%.617
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dostawa fabryczna nowego, średnego zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych do ratownictwa technicznego dla OSP w Trzemesznie0,01%.608
.Zarządzenie Nr 117/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 4 marca 2008 roku0,01%.431
.Zarządzenie Nr 116/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 4 marca 2008 roku0,02%.768
.Zarządzenie Nr 115/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 8 lutego 2008 roku0,01%.654
.Zarządzenie Nr 123/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzemeszno za 2007 rok i przekazania Sprawodzania RM w0,00%.1
.Zarządzenie Nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu materia0,01%.447
.Ogłoszenie o I Przetarg Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na terenie wsi Lubiń0,01%.580
.Uchwała Nr XXVI/122/2008 z dnia 26 marca 2008 r.0,00%.1
.Uchwała XXVI/136/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego własnego gminy wraz z przynależnym gruntem oraz ogródkiem przydomowym0,01%.507
.Uchwała XXVI/127/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu kounalnego zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych0,01%.512
.Uchwałą XXVI/135/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 r. na 2008 rok0,01%.655
.Uchwała XXVI/121/2008 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Trzemeszno na 2008 rok0,01%.453
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Wykonanie zamknięcia nawierzchni tłuczniowej masą bitumiczną na drodze we wsi Ochodza, gm. Trzemeszno0,01%.630
.Zarządzenie Nr 126/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.489
.Uchwała XXVI/131/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zieleniu0,01%.563
.Uchwała XXVI/129/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szydłowie0,01%.651
.Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienie Sekretarza Gminy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji0,01%.610
.Zarządzenie Nr 127/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza MiG Trzemeszno Nr 114/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu orga0,01%.550
.Uchwała XXVI/133/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego0,01%.482
.Zarządzenie 125/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Insp. ds. gospodarki przestrzennej do wydawania zaświadczeń, opinii oraz poświadczan0,01%.503
.Uchwała XXVI/123/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana JERZEGO CZARNEGO zam. Trzemeszno, Pl. Św. Wojciecha 6/1 z dnia 21 lutego 2008 r. na działanie Burmistrza i Miasta Gminy0,01%.585
.Uchwała XXIV/110/2008 z dnia 27 lutego w sprawie zmiany granic GMINY TRZEMESZNO i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołąbki0,01%.681
.Uchwała XXIV/111/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku własnego Gminy wraz z przynależnym gruntem we wsi LUBIŃ.0,02%.762
.Uchwała XXIV/112/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej obejmujący tere0,01%.502
.Uchwała XXIV/113/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej obejmujący teren0,01%.577
.Uchwała XXVI/122/2008 z dnia 26 marca w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przekształecnia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą \0,01%.516
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - dostawa fabrycznie nowego, średniego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa technicznego dla OSP w Trzemesznie0,01%.572
.Uchwała XXV/119/2008 z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy Trzemeszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kwali0,01%.626
.Uchwała XXVI/132/2008 roku z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków."0,01%.515
.Uchwała XXV/117/2008 z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Sekretarza Gminy Trzemeszno.0,01%.551
.Uchwała XXV/120/2008 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany granic Gminy Trzemeszno i przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gołąbki.0,01%.732
.Uchwała XXIV/114/2008 z dnia 27 lutego w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno do podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia gminnego zakładu budżetowego w Trzemeszeńskie0,01%.519
.Uchwała XXIV/115/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Trzemeszno.0,01%.574
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0,01%.584
.Zarządzenie Nr 129/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenie określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gmin0,01%.518
.Zarządzenie Nr 130/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 kwietnia 2008 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeta0,01%.470
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remonty nawierzchni dróg0,01%.644
.Zarządzenie nr 131/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Tzremeszno z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany rozkładu czasy pracy0,00%.6
.Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania zespołu do zmiany granic Gminy Trzemeszno.0,00%.5
.Uchwała Nr XXVII/138/2008 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aleja Ks. Marcelego Kowalskiego w Trzemesznie0,01%.520
.Uchwała Nr XXVIII/139/2008 z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.581
.Uchwała Nr XXVIII/140/2008 z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Trzemesznie i ustalenia0,01%.592
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,00%.2
.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.693
.Zarządzenie Nr 132/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania zespołu do zmiany granic Gminy Trzemeszno.0,01%.494
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na sprzedaż nieruchomości lokalowej na terenie wsi Miaty0,01%.632
.Zarządzenie Nr 136/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPK w Trzemesznie za 2007 rok0,01%.565
.Protokół z obrad XXVI/2008 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 26 marca 2008 roku0,01%.571
.Protokół z obrad XXVII/2008 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 kwietnia 2008 roku0,01%.517
.Protokół z obrad XXVIII/2008 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 kwietnia 2008 roku0,01%.477
.Zarządzenie Nr 135/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych0,01%.537
.Zarządzenie Nr 134/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu mat0,01%.463
.Zarządzenie Nr 133/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty w trybie przeta0,00%.5
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej - Os. Sportowe w Trzemesznie0,02%.872
.Zawiadomienie o wyniku postępowania - Wykonanie zamknięcia nawierzchni tłuczniowej masą bitumiczną na drodze we wsi Ochodza, gm. Trzemeszno0,01%.595
.Uchwała Nr XXIX/148/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.623
.Uchwała Nr XXIX/147/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z 30 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania 2 stałych Komisji Rady Miejskiej.0,01%.560
.Uchwała Nr XXIX/143/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z tytułu wykonania BUDŻETU GMINY za 2007 r0,01%.591
.Uchwała Nr XXIX/145/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w0,01%.540
.Uchwała Nr XXIX/142/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.04.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozadnia z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno za 2007 rok0,01%.522
.Uchwała Nr XXIX/146/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/99 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie przystąpie0,01%.628
.Statut Miasta i Gminy w Trzemesznie0,14%.7072
.Zarządzenie Nr 139/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej0,01%.465
.Zawiadomienie o wyniku postępowania -zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,01%.536
.Zarządzenie Nr 143/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert0,01%.428
.Zarządzenie Nr 140/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Komisji Oceniającej0,01%.470
.Zarządzenie Nr 142/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych pr0,01%.456
.Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie0,01%.698
.Przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie przy Alei Odzyskania Niepodległości przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-usługową0,01%.563
.Uchwała Nr XXX/149/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie0,00%.90
.Uchwała Nr XXX/160/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Przewoidniczącego KOMISJI REWIZYJNEJ0,00%.2
.Uchwała Nr XXX/159/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego KOMISJI REWIZYJNEJ0,01%.531
.Uchwała Nr XXX/160/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w spraiwe zatwierdzenia przewodniczącego KOMISJI REWIZYJNEJ0,01%.562
.Uchwała Nr XXX/158/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Aleja Ks. Marcelego0,01%.507
.Uchwała Nr XXX/157/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Chorych Psychicznie w Trzemesznie0,01%.515
.Uchwała Nr XXX/156/2008 z 26 maja 2008 roku w sprawie zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania zatrudnionych w jednostkach organizacyj0,01%.532
.Uchwała Nr XXX/155/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmiany ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych i zakładach budż0,01%.559
.Uchwała nr XXX/153/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Trzemeszno0,00%.14
.Uchwała Nr XXX/152/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/2005 Rady miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminy Trzemeszno0,01%.611
.Uchwała Nr XXX/151/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. na 20080,01%.496
.Uchwała nr XXX/150/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie – hali widowiskowo-sportowej, sauny,0,01%.558
.Uchwała Nr XXX/149/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie0,01%.490
.Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców0,01%.487
.Protokół z XXIX/2008 Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku0,01%.477
.Zarządzenie Nr 144/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków0,01%.589
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo, gm. Trzemeszno0,01%.663
.Zarządzenie Nr 141/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 maja 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetragu nie0,01%.499
.Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja zespołu trzech obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Chorych Psychicznie - remont budynków nr 1 i 20,02%.794
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Mieszka I w m. Trzemeszno0,01%.726
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie0,01%.671
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20,01%.688
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.737
.Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu...0,00%.1
.Zarządzenie Nr 150/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20,01%.541
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (OFERTA NR 1/2008)0,00%.1
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (OFERTA NR 1/2008)0,02%.1130
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Trzemeszno0,02%.882
.Uchwała Nr XXXI/161/2008 z dnia 25.06.2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z 28 grudnia 2007 r. na 2008 r.0,01%.613
.Zarządzenie Nr 156/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach obszaru A prog0,01%.541
.Uchwała Nr XXXI/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna.0,02%.981
.Zarządzenie nr 149/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 czerwca 2008 roku w spr. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Gminnej Rady Sportu0,00%.2
.Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 czerwca 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,00%.1
.Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 czerwca 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.569
.Zarządzenie Nr 153/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie: przyznania środków finansowych na wsparcie rozwoju sportu0,01%.510
.Oświadczenia majątkowe za 2007 rok0,00%.1
.Uchwała Nr XXXI/165/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Gminy Trzemeszno położonej we wsi Gołąbki.0,01%.554
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przebudowa ul. Mieszka I w m. Trzemeszno0,01%.662
.Zarządzenie Nr 155/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15.07.2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej...0,01%.509
.Zarządzenie Nr 157/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24 lipca 2008 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Po0,01%.479
.Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok0,02%.910
.Zarządzenie Nr 158/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej0,01%.518
.Zarządzenie Nr 159/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie zmiany zarządzenia Nr 158/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Trzemesznie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przeta0,01%.569
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego0,01%.678
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie - etap I0,02%.976
.Zarządzenie Nr 151/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 8 lipca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu0,01%.537
.Zarządzenie Nr 152/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarzadowym0,01%.445
.Zarządzenie Nr 160/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 lipca 2008 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 157/2008 BMiG Trzemeszno z dnia 24 lipca 2008 r. w spr. powołania komisji konkursowej0,01%.589
.Ogłoszenie o preztargu ustnym nieograniczonym - na sprzedaż nieruchomości gruntowej...0,02%.882
.UCHWAŁA Nr XXXI/167/2008 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIEw sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno położonych w Trzemesznie przy Alei Odzy0,01%.682
.UCHWAŁA Nr XXXI/166/2008RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIE w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych we wsi Bieślin.0,01%.649
.Zarządzenie Nr 149/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Gminnej Rady Sportu.0,01%.501
.Uchwała Nr XXXII/171/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki0,01%.671
.Uchwała Nr XXXII/172/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod0,01%.640
.Zarządzenie Nr 162/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 sierpnia 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.567
.Uchwała Nr XXXII/170/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na preferencyjnych zasadach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki0,01%.668
.Uchwała Nr XXXII/169/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie: przystąpienia Gminy Trzemeszno do Stowarzyszenia „Światowid” Łubowie0,01%.656
.Uchwała Nr XXXII/175/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 r.w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. na 2008 r.0,01%.723
.Uchwała Nr XXXII/174/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego na przebudowę drogi na ulicy Mieszka I w Trzemesznie0,01%.687
.Uchwała Nr XXXII/173/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie.0,01%.617
.Zarządzenie Nr 164/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 14 sierpnia 2008 r. w spr. ustalenia planów kont dla Budżetu Gminy w Trzemesznie oraz dla Jednostki Budżetowej - Urząd Miasta i Gmin0,01%.538
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO - II EDYCJA0,01%.439
.Zarządzenie Nr 165/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 18 sierpnia 2008 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gmi0,01%.607
.Zarządzenie Nr 163/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 14 sierpnia 2008 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Trzemesznie do prowadzenia postępowania....0,01%.521
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY - II EDYCJA0,02%.898
.Ogłoszenie o wyniku - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego0,02%.784
.Zarządzenie Nr 166/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 sierpnia 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.593
.Zarządzanie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 sierpnia 2008 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeta0,00%.2
.Zarządzanie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 sierpnia 2008 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeta0,01%.543
.Zarządzanie Nr 167/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 sierpnia 2008 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przeta0,00%.55
.P R O T O K Ó Ł z obrad XXX/2008 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 maja 2008 roku0,01%.604
.Protokół z obrad XXXI/2008 sesji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2008 r.0,01%.630
.UCHWAŁA Nr XXXIII/182/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie : wyrażenia zgody na jednorazowe umieszczenie herbu Trzemeszna na planie miasta i gminy tworzonym przez0,01%.651
.U C H W A Ł A Nr XXIV / 181 /2008 RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIEz dnia 27 sierpnia 2008 ro przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej0,01%.754
.UCHWAŁA NR XXXIII/179/2008 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2008 R.w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2002 roku dotyczącej ustaleni0,01%.615
.Uchwała Nr XXXIII/178/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie0,01%.612
.Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 września 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienie przez wykonawców0,01%.577
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odbudowa obelisku - Mauzoleum Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie0,02%.870
.Protokół z obrad XXXII/ 2008 SESJI RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE z dnia 21.07.2008 r.0,01%.620
.U C H W A Ł A Nr XXIV / 180 /2008 RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIEz dnia 27 sierpnia 2008 r .o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkani0,01%.663
.Uchwała Nr XXXIII/176/2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. na 2008 r.0,01%.653
.Zarządzenie Nr 170/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 września 2008 r. w spr. powołania zespołu do spraw opracowania statutów osiedli i sołectw0,01%.636
.Zarządzenie Nr 169/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 września 2008 r. w spr. upoważnienia Dyr. SP Nr 2 do składania oświadczeń woli ...0,01%.706
.Uchwała Nr XXXIII/177/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzemeszno w latach 2008-2013."0,01%.701
.Zarządzenie Nr 175/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 września 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży gruntów rolnych0,01%.506
.Zarządzenie Nr 176/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 września 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży gruntów rolnych0,01%.504
.Zarządzenie Nr 177/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 września 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.579
.Zarządzenie Nr 178/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 września 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gm.Trzemeszno położonych w Rudkach ...0,01%.559
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w m.Trzemżal0,01%.645
.Zarządzenie Nr 174/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 września 2008 r. w spr. rozdysponowania i dystrybucji książek pt. "Dzieje Trzemeszna"0,01%.578
.Ogłoszenie o wyniku - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie - etap I0,02%.795
.Zarządzenie Nr 179/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 września 2008 r. w spr. przyznania środków finansowych na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzem0,01%.631
.Zarządzenie Nr 181/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 września 2008 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dizerżawy w trybie przetargowym0,01%.736
.Zarządzenie Nr 183/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 19 września 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców0,01%.635
.Ogłoszenie o wyniku - Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie0,02%.777
.Ogłoszenie o wyniku - Przebudowa ul. Tumskiej - etap I0,01%.713
.Ogłoszenie o wyniku - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie - etap I0,02%.898
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie - etap I0,02%.1078
. Protokół z obrad XXXIII/2008 sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2008 r.0,01%.679
.Zarządzenie Nr 184/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 września 2008 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny ...0,01%.649
.Zarządzenie Nr 185/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 września 2008 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w spr. budżetu na rok 20080,01%.595
.Zarządzenie Nr 186/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 6 października 2008 r. w spr. powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych0,01%.538
.Uchwała nr XXXIV/188/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/120/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany granic gminy Trzemeszno i przepro0,01%.685
.Uchwała nr XXXIV/186/2008 z dnia 24 września 2008 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Rudkach, Gmina Trzemeszno na rzecz użytkownika wieczystego.0,02%.793
.Uchwała nr XXXIV/184/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno położonych w Trzemesznie przy ulicy Kochanows0,01%.693
.Uchwała Nr XXXIV/183/2008 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 20080,01%.643
.Ogłoszenie o wyniku - Przebudowa drogi gminnej w m. Bieślin, gm. Trzemeszno0,02%.914
.Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Trzemesznie przy ul. Kochanowskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną0,02%.852
.Zarządzenie Nr 187/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 października 2008 r. w spr. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu0,01%.546
.Zarządzenie Nr 190/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17 października 2008 r. w sprawie określenia korzystania z mienia komunalnego na potrzeby handlu obwoźnego w dniach od 25 październi0,01%.635
.Uchwała Nr XXXV/189/2008 z dnia 10.10.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.0,01%.656
.Ogłoszenie o wyniku - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie – etap I0,02%.852
.Ogłoszenie o wyniku - Na dostawę węgla do jednostek administracyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno.0,00%.3
.Ogłoszenie o wyniku - Na dostawę węgla do jednostek administracyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno.0,02%.902
.Zarządzenie Nr 191/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24 paźdizernika 2008 r.w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w UMIG w Trzemesznie0,01%.579
.Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 czerwca 2007 r. w spr. powołania Komitetu Obchodów 90-tej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkpolskiego w Trzemesznie0,01%.616
.Zarządzenie Nr 194/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 października 2008 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w spr. budżetu na rok 20080,01%.534
.Zarządzenie Nr 195/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 listopada 2008 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi piłki nożnej na te0,01%.448
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.755
.Protokół z XXXV/2008 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.533
.Zarządzenie Nr 192/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 października 2008 r. w spr. udzielenie upoważnienia starszemu pracownikowi socjalnemu...0,01%.613
.Zarządzenie Nr 193/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 października 2008 r. w spr. udzielenie upoważnienia starszemu pracownikowi socjalnemu..0,01%.566
.Uchwała XXXVI/196/2008 z dnia 29 października 2008 roku wsprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia0,01%.569
.Uchwała XXXVI/192/2008 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej0,01%.520
.Uchwała XXXVI/190/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 rokuw sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej w miej0,01%.556
.Zarządzenie Nr 198/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 listopada 2008 roku w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,00%.1
.Uchwała XXXVI/207/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieobniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno.0,01%.533
.Uchwała XXXVI/204/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieokreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych0,01%.601
.Uchwała XXXVI/203/2008 z dnia 29 października 2008 w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.664
.Uchwała XXXVI/202/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placóweoświatowo – wychowawczych prowadzonych0,01%.624
.Zarządzenie Nr 198/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 listopada w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.688
.Uchwała XXXVI/205/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieokreślenia wysokości stawek opłaty miejscowej0,01%.653
.Uchwała XXXVI/195/2008 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmując0,01%.661
.Uchwała XXXVI/206/2008 z dnia 29 października 2008 roku w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.660
.Uchwała XXXVI/201/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gru0,01%.634
.Uchwała XXXVI/200/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gru0,01%.589
.Uchwała XXXVI/197/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawieprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gru0,01%.606
.Uchwała XXXVI/198/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawiew sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ew0,01%.561
.Uchwała XXXVI/199/2008 z dnia 29 października 2008 roku w sprawiesprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia0,01%.569
.Uchwała XXXVI/194/2008 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego we wsi Rudki, gmina Trzemeszno, działka nr geodezyjny0,01%.554
.Uchwała XXXVI/191/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 rokuw sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.0,01%.536
.Zarządzenie Nr 199/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 14 listopada 2008 roku w spr. projektu budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2009 rok0,01%.616
.Projekt budżetu na 2009 rok0,03%.1604
.Zarządzenie Nr 200/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17 listopada 2008 r. w spr. procedury postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych0,01%.406
.Zarządzenie Nt 201/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 listopada 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gm. Trzemeszno a RSP w Lub0,01%.613
.Zarządzenie Nr 202/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 listopada 2008 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany pomiedzy Gm. Trzemeszno a RSP w Lub0,01%.477
.Zarządzenie Nr 203/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trezmeszno z dnia 27 listopada 2008 r. w spr. przyznania środków finansowych na wsparcie przedsięwzięć służacych rozwojowi piłki noznej na terenie mig0,01%.554
.Uchwała Nr XXXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcie "Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2009-2012."0,01%.600
.Uchwała Nr XXXVII/209/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla TPK-zakład budżetowy0,01%.556
.Uchwała Nr XXXVII/213/2008 rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy0,04%.1914
.Uchwała Nr XXXVII/214/2008 z dnia 26.11.2008 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzeennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmujący ter0,01%.675
.Uchwała Nr XXXVII/223/2008 z dnia 26 listopada 2008 ropku w sprawierozpatrzenie wezwania Państwa Ireny i Michała Pietrzak do usunięcia naruszenia interesu prawnego w wyniku podjęcia przez Radę0,01%.665
.Uchwała Nr XXXVII/222/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/263/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie likwidacji środków specjalnych p.n. „Ś0,01%.619
.Uchwała Nr XXXVII/220/2008 rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w miejscowości Ostrowite0,01%.553
.Uchwała Nr XXXVII/219/2008 Rady Miejskiej w Trzemeszno z dnia 26.11.2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w miejscowościach Wydartowo i Lubiń0,01%.641
.Uchwała Nr XXXVII/215/2008 z dnia 26.11.2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych Gminy Trzemeszno, położonych na terenie wsi Wydartowo0,01%.564
.Uchwała Nr XXXVII/221/2008 z dnia 26.11.2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/102/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych świet0,01%.643
.Uchwała Nr XXXVII/218/2008 z dnia 26.11.2008 roku w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych Gminy Trzemeszno, położonych na terenie wsi Jastrzębowo0,01%.621
.Uchwała Nr XXXVII/217/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych Gminy Trzemeszno, połozonych na terenie wsi Ławki0,01%.603
.Uchwała Nr XXXVII/211/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego0,01%.567
.Uchwała Nr XXXVII/210/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. na 2008 rok0,01%.490
.Rejestr decyzji0,01%.463
. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na sprzedaż gruntów rolnych położonych na terenie wsi Wydartowo0,01%.637
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na sprzedaż gruntów rolnych położonych na terenie wsi Wydartowo0,01%.653
.Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym - na sprzedaż gruntów rolnych położonych na terenie wsi Jastrzębowo0,01%.622
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - na sprzedaż gruntów rolnych położonych na terenie wsi Ławki0,01%.621
.Uchwała Nr XXXVIII/224/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej0,01%.601
.Uchwała Nr XXXVIII/225/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20080,01%.580
.Uchwała Nr XXXVIII/226/2008 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie oddalenia wniosku Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie o uchylenie uchwały o numerze XX/135/2004 z dnia 5 lutego 2005 r. R0,01%.578
.Zarządzenie Nr 205/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie rozdysponowania i dystrybucji książek pt. "Dzieje Trzemeszna0,01%.676
.Protokół z obrad XXXVIII/2008 Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 roku0,01%.725
.Protokół z obrad XXXVII/2008 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 listopada 2008 roku0,01%.708
.Protokół z obrad XXXVI/2008 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 października 2008 roku0,01%.668
.Zarządzenie Nr 204/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 listopada 2008 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 20080,01%.602
.Uchwała Xl/228/2008 z dnia 30.12.08 Rady Miejskiej w Trzemesznie ws. budżetu na rok 20090,02%.846
.Uchwała XL/230/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Trzemeszno w latach 2009-2014.0,01%.714
.Uchwała XL/229/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów ko0,01%.716
.Uchwała Nr XL/237/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawieustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta i gminy Trzemeszno, za ud0,01%.725
.Uchwała Nr XL/236/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Trzemżal na lata 2008-2015.0,00%.94
.Uchwała Nr XL/235/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagro­dzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków0,02%.856
.Uchwała Nr XL/234/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej0,02%.852
.Uchwała Nr XL/233/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarcze0,02%.785
.Uchwała Nr XL/232/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa obejmujący dz0,01%.696
.Uchwała Nr XLI231/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinn0,02%.815
.Uchwała XL/236/2008 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzemżal na lata 2008-2015.0,00%.84
.Uchwała Nr XLI/238/2009 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jastrzębowie.0,01%.578
.Uchwała Nr XLI/239/2009 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zieleniu0,01%.534
.Uchwała Nr XLI/240/2009 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szydłowie.0,01%.588
.Uchwała Nr XLI/241/2009 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wymysłowie0,01%.565
.Uchwała Nr XXXIX/227/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta i gminy Trzemeszno."0,01%.605
.Zarządzenie Nr 206/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31 grudnia 2008 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/103/2007 ....0,01%.503
.Zarządzenie Nr 208/2008 Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie waloryzacji minimalnych stawek dzierżawnych dla gruntów wydzierżawionych na cele nierolnicze0,01%.504
.Zarządzenie Nr 209/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 stycznia 2009 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP z terenu mig Trzemeszno...0,01%.496
.Zarządzenie Nr 210/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 stycznia 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu o dzierżawie lokalu użytkowego0,01%.509
.Przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo, gm. Trzemeszno0,00%.3
.Przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo gm. Trzemeszno0,01%.755
.Uchwała Nr XLII/243/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości g0,01%.610
.Uchwała Nr XLII/245/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie rozpatrzenie wezwania Pana KAJETANA MALENDOWICZA, zam. W TRZEMESZNIE do usunięcia naruszenia interesu prawn0,02%.885
.Uchwała Nr XLII/246/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawiezbadania skargi Pana Grzegorza Trzcińskiego, zam. w Trzemesznie przy ul. Kopernika na działanie Burmistrza M0,01%.630
.Uchwała Nr XLII/247/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawiew sprawie powołania Komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie likwidacji0,01%.605
.Uchwała Nr XLII/244/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości gr0,01%.677
.Uchwała Nr XL/236/2008 Rady Miejskiej a dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Trzemżal na lata 2008-20150,01%.732
.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Trzemesznie -etap Va0,00%.4
.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Trzemesznie -etap Va0,02%.955
.Zarządzenie Nr 211/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze" w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie0,01%.561
.Zarządzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowsko urzednicze ds. ochrony0,00%.1
.Zarządzenie Nr 212/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony0,01%.512
.Zarządzenie Nr 213/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania zadań z zakresu organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w T0,01%.474
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska0,02%.986
.Uchwała budżetowa na 2009 rok0,03%.1352
.Zarządzenie Nr 214/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,01%.505
.Zarządzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 20 lutego 2009 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury0,00%.2
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.682
.OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO0,01%.699
.Zarządzenie Nr 215/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 20 lutego 2009 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego w zakresie "Upowszechniania kultury0,01%.461
.Zarządzenie Nr 216/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 20 lutego 2009 w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny ...0,01%.465
.Zarządzenie Nr 218/2009 z dnia 2 marca 2009 r.0,00%.6
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.411
.Protokół z obrad XLII/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 stycznia 2009 roku0,01%.464
.OTWARTY KONKURS OFERT - Przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,01%.557
.Zarządzenie 218/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 marca 2009 w spr. powołania Komisji Oceniającej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2009 r.0,01%.652
.OTWARTY KONKURS OFERT - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowych".0,01%.446
.Zarządzenie Nr 221/2009 w spr.otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowych".0,01%.515
.Zarządzenie Nr 220/2009 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:"Przeciwdziałania alkoholizmowi"0,01%.545
.OTWARTY KONKURS OFERT-"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowych.0,01%.742
.OTWARTY KONKURS OFERT -Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno.0,01%.754
.OTWARTY KONKURS OFERT - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,01%.729
.Protokół z obrad XLI/2009 sesji Rady Miejskiej z dnia 16 stycznia 2009 roku.0,01%.536
.Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne - nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska0,02%.957
.Przebudowa nawierzchni ul. Tumska w Trzemesznie0,00%.2
.Przebudowa nawierzchni ul. Tumska w Trzemesznie0,01%.733
.Zarządzenie Nr 217/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 lutego 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.427
.Zarządzenie Nr 223/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie powołania członka Gminnej Rady Sportu0,01%.496
.Zarządzenie Nr 222/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Gminnej Rady Sportu0,01%.489
.Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska0,02%.997
.Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie na stanowisko ds. ochrony środowiska0,01%.698
.Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie weryfikacji gminnej listy mieszkaniowej z 2009 roku0,01%.702
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (umowa na czas zastępstwa) ds. inwestycji i zamówień publicznych0,00%.1
.Ogłoszenie na nabór na wolne stanowisko pracy (umowa na czas zastępstwa) ds. inwestycji i zamówień publicznych0,02%.808
.Zarządzenie Nr 225/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oce0,01%.487
.Zarządzenie Nr 226/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży gruntów rolnych0,01%.462
.Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu0,01%.518
.Zarządzenie Nr 227/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno przeznaczonej do sprzedaży w drodze0,01%.535
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo, gm. Trzemeszno0,00%.4
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - przebudowa drogi gminnej wieś Wymysysłowo, gm. Trzemeszno0,01%.614
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie - INFORMATYK0,02%.795
.Uchwała Nr XLIII/249/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-20100,01%.621
.Uchwała Nr XLIII/248/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Trzemeszno na 2009 rok0,01%.722
.Uchwała Nr XLIII/250/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.480
.Uchwała Nr XLIII/251/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno dodatkowego wynagrodzenia za rok 20080,01%.529
.Uchwała Nr XLIII/253/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie rozpatrzenia skargi Pana GRZEGORZA TRZCIŃSKIEGO, zam. w Trzemesznie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.511
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - II nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska0,02%.928
.Uchwała Nr XLIII/263/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 luty 2009 roku w sprawiezatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ławki na lata 2009-2016.0,01%.546
.Uchwała Nr XLIII/252/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie: rozpatrzenie wezwania Pani JUSTYNY ŁABĘCKIEJ, zam. w BIEŚLINIE do uchylenia uchwał Rady Miejskiej: Nr XLI/230,01%.543
.Uchwała Nr XLIII/255/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego część dział0,01%.605
.Uchwała Nr XLIII/257/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBIŃ na lata 2009-20160,01%.576
.Uchwała Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo na lata 2009-2016.0,01%.625
.Uchwała Nr XLIII/258/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mijanowo na lata 2009-2016.0,01%.592
.Uchwała Nr XLIII/262/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 luty 2009 roku w sprawiezatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kruchowo na lata 2008-2015.0,01%.635
.Uchwała Nr XLIII/259/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miaty na lata 2009-2016.0,01%.562
.Uchwała Nr XLIII/256/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO na lata 2009-20160,01%.562
.Uchwała Nr XLIII/261/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 luty 2009 roku w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO na lata 2009-20160,01%.569
.Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z par. 9 ust. 5 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UMIG0,02%.971
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w Trzemesznie etap Va0,02%.781
.Informacja o wynikach naboru w UMIG w Trzemesznie - II nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska0,02%.877
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. inwestycji i zamówień publicznych0,02%.952
.Informacja Komisji Konkursowej0,02%.880
.Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 20 marca 2009 r. w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzemeszno za 2008 rok i przekazania Sprawozdania RM w T-nie i RIO w Po0,01%.470
.Zarządzenie Nr 230/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 marca 2009 r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji0,01%.479
.Zarządzenie Nr 233/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 marca 2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny ....0,01%.534
.Zarządzenie Nr 234/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostk0,01%.549
.Zarządzenie Nr 235/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31 marca 2009 r. w spr. zmiany uchwały budzetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.506
.Zarządzenie Nr 236/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 kwietnia 2009 r. w spr. przeprowadznia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum0,01%.490
.Zarządzenie Nr 237/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 7 kwietnia 2009 roku w spr. zmiany zarządzenia Nr 114/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 lutego 2008 r. w spr. regul0,02%.816
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa w Kruchowie, Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu0,02%.781
.Zarządzenie Nr 231/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 marca 2009 r. w spr. przyznania środków finansowych na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie mog T-no0,01%.477
.Zarządzenie Nr 232/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 marca 2009 r. w spr. przyznania środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie mig T-no w zakresie0,01%.527
.Zarządzenie Nr 239/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 8 kwietnia 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży gruntów rolnych0,01%.478
.Zarządzenie Nr 238/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 8 kwietnia 2009 r. w spr. udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. działalności gospodarczej do załatwiania spraw w imieniu BMiG T-n0,01%.450
.Ogłoszenie o wyniku - Przebudowa drogi gminnej wieś Wymysłowo, gm. Trzemeszno0,01%.662
.Uchwała Nr XLV/277/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia głoso0,01%.494
.Uchwała Nr XLIV/264/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 20090,01%.474
.Uchwała XLIV/265/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zbadania wniosku Pani Justyny Łabęckiej, zam. w Bieślinie o ukaranie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 18.02.2009 rok0,01%.609
.Uchwała Nr XLIV/269/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzem0,01%.558
.Uchwała Nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzemesznie prz0,01%.598
.Uchwała XLV/273/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawierozpatrzenia skargi Pani JUSTYNY ŁABĘCKIEJ, zam. w BIEŚLINIE na uchwały Rady Miejskiej: Nr XLI/238/2009 w sprawie likwidacji sz0,01%.480
.Uchwała Nr XLV/274/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2009r. Pani JUSTYNY ŁABĘCKIEJ, zam. w BIEŚLINIE o ukaranie Burmistrza Miasta I Gminy0,01%.516
.Uchwała Nr XLV/275/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji szkół podstawowych w miejscowościach: Jastrzębowo, Szydłowo, Wymys0,01%.634
.Uchwała Nr XLV/276/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawieprzystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM0,01%.542
.Uchwała Nr XLIV/268/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorod0,01%.500
.Uchwała Nr XLIV/267/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorod0,01%.526
.Uchwała Nr XLIV/266/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujący część działki nr0,01%.501
.Uchwała Nr XLIV/271/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popielewo na lata 2009-20160,01%.483
.Uchwała Nr XLIV/272/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cytrynowo na lata 2009-20160,01%.492
.Zarządzenie Nr 240/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 14 kwietnia 2009 roku w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Informatyk0,01%.422
.Zarządzenie Nr 241/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 21 kwietnia 2009 roku w spr. przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn."Ochrona i promocja zdrowia0,01%.370
.Zarządzenie Nr 244/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 kwietnia 2009 r. w spr. zasad udzielania upoważnienia Skarbnikowi Gminy do podejmowania czynności materialno-technicznych w imien0,01%.462
.Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 kwietnia 2009 roku w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości gruntowych0,01%.553
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - "Przebudowa nawierzchni ul. Tumska w Trzemesznie"0,00%.2
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przebudowa nawierzchni ul. Tumska w Trzemesznie0,01%.573
.Zarządzenie Nr 249/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Trzemesznie za 2008 rok0,00%.1
.Zarządzenie Nr 248/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za 2008 rok0,01%.407
.Zarządzenie Nr 249/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Trzemesznie za 2008 rok0,01%.387
.Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie0,00%.19
.Zarządzenie Nr 242/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 21 kwietnia 2009 w spr. przynania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn."Kultura, sztuka, ochrona kultury0,01%.456
.Zarządzenie Nr 243/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 21 kwietnia 2009 roku w spr. przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn."Przeciwdziałanie alkoholiz0,01%.384
.Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie0,01%.651
.Zarządzenie Nr 246/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego TPK w Trzemesznie za 2008 rok0,01%.508
.Zarządzenie Nr 247/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 28 kwietnia 2009 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ADM w Trzemesznie za 2008 rok0,01%.435
.Protokół z obrad XLI/2008 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2008 roku.0,01%.454
.Protokół z obrad XLV/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 9 kwietnia 2009 roku0,01%.667
.Protokół z obrad XLIV/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 marca 2009 roku0,01%.510
.Protokół z obrad XLIII/2009 sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2009 roku0,01%.470
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż grutów położonych na terenie wsi Grabowo0,01%.621
.Uchwała Nr XLVI/281/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży gruntów Gminy Trzemeszno, położonych na terenie wsi Grabowo z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującego d0,01%.516
.Uchwała Nr XLVI/284/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości GOŁĄBKI na lata 2009-20160,01%.555
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na spzredaż nieruchomości Gm.T-no położonych w T-nie przy ul. Mieszka I, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną0,01%.678
.Uchwała Nr XLVI/278/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawieprzyjęcia SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO za 2008 rok0,01%.470
.Uchwała Nr XLVI/280/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawiezmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.0,01%.578
.Uchwała Nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z tytułu wykonania BUDŻETU GMINY za 2008 rok.0,00%.1
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,00%.3
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,00%.7
.Ogłoszenie o wyniku - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Trzemesznie etap Va0,02%.894
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,00%.17
.WINDBUD0,00%.1
.RG-7624-8/08/090,00%.84
.WINDBUD0,00%.97
.GDDKiA0,00%.91
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,00%.3
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,02%.785
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,01%.356
.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 6 maja 2009 r.0,01%.550
.Zarządzenie Nr 252/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 4 maja 2009 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora ZSPiG w Kru0,01%.424
.Zarządzenie Nr 253/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 5 maja 2009 roku w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży gruntów rolnych0,01%.479
.Uchwała Nr XLVI/283/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P0,01%.499
.Zarządzenie Nr 251/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 4 maja 2009 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 234/2009 BMiG z dnia 27 marca 2009 r.0,01%.444
.Zarządzenie Nr 250/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30 kwietnia 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budzetu na rok 20080,01%.423
.Uchwała Nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z tytułu wykonania BUDŻETU GMINY za 2008 rok.0,01%.578
.Uchwała Nr XLVI/285/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości JASTRZĘBOWO na lata 2009-20160,01%.589
.Uchwała Nr XLVI/282/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawieudzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno na zapewnienieopieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Trze0,01%.484
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul Różanej w Trzemesznie0,02%.814
.Informacja BMiG T-no w sprawie wyłożenia do wglądu spisu wyborców0,01%.415
.Informacja Burmistrza MiG T-no w sprawie składania wniosków o dopisanie się do spisu wyborców do lokalu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych0,01%.441
.Informacja BMiG T-no w sprawie dopisywania się wyborców przebywającego czasowo na terenie mig T-no do spisu wyborców0,01%.419
.Informacja BMiG T-no w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów0,00%.2
.Informacja BMiG T-no w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu0,01%.409
.Zarządzenie Nr 254/2009 BMiG T-no w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.502
.Zarządzenie Nr 254/2009 BMiG T-no w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do PE zarządzonych na dzeń 7 czerwca 2009 roku0,01%.618
.Uchwała Nr XLVII/286/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta i gminy Trzemeszno"0,01%.506
.Uchwała Nr XLVII/2872009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta i gminy Trzemeszno"0,01%.473
.Informacja o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,00%.3
.Uchwała Nr XLVIII/294/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 20090,01%.576
.Uchwała Nr XLVIII/293/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zaciagnięcia pożyczki na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej "Stare Miasto etap V a"0,01%.477
.Uchwała Nr XLVIII/292/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. przebudowa nawierzchni na ul. Różanej w Trzemesznie0,01%.489
.Uchwała Nr XLVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. Termodernizacja budynku OSP w Trzemesznie0,01%.518
.Uchwała Nr XLVIII/290/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej "Stare Miasto etap V a."0,01%.546
.Uchwała XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. budowa nawierzchni ul. Tumska w Trzemesznie0,01%.515
.Uchwała Nr XLVIII/288/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w m. Wymysłowo0,01%.489
.Wnioski0,00%.15
.Informacja o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych0,01%.462
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie0,01%.550
.Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2006 - 20100,03%.1346
.OTWARTY KONKURS OFERT - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.704
.OTWARTY KONKURS OFERT - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.336
.Zarządzenie Nr 257/2009 BMiG T-no w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gm0,01%.436
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA.0,01%.581
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA0,01%.344
.Zarządzenie Nr 258/2009 BMiG T-no w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Ochrony i promocji zdrowia -II edycja".0,00%.7
.Zarzadzenie Nr 258/2009 BMiG T-no w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Ochrony i promocji zdrowia - II edycja".0,00%.1
.Zarządzenie Nr 258/2009 BMiG T-no w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:"Ochrony i promocji zdrowia - II edycja".0,01%.454
.Informacja o siedzibie Gminnej Komisji ds. Refrendum0,01%.460
.Skład Gminnej Komisji ds. Referendum z funkcją0,01%.516
.Uchwała Nr 1/2009 Gminnej Komisji ds. Referendum z dnia 29 maja 2009 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum do przeprowadzenia referendum gminnego w dniu 21 czerwca 2009 r.0,00%.1
.Uchwała Nr 1/2009 Gminnej Komisji ds. Referendum z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. referendum do pzreprowadzenia referendum gminnego w dniu 21 czerwca 2009 roku0,01%.414
.Informacja o numerach i siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum0,01%.525
.Uchwała Nr XL/275/2009 RM w T-nie z dnia 9 kwietnia 2009 r. w spr. przeprowadzenia referendum gminnego w spr. likwidacji szkół podstawowych w m.: Jastrzębowo, Szydłowo, Wymysłowo, Zieleń0,01%.425
.Uchwała Nr XLIX/304/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum0,01%.510
.Ogłoszenie o wyniku - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie0,02%.903
.Zarządzenie Nr 261/2009 BMiG T-no z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,00%.1
.Zarządzenie Nr 260/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 29 maja 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2009 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budzetu na rok 20090,01%.451
.Zarządzenie Nr 256/2009 BMiG T-no z dnia 22 maja 2009 r. w spr. wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w0,01%.428
.Zarządzenie Nr 255/2009 BMiG T-no z dnia 18 maja 2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.461
.Zarządzenie Nr 259/2009 BMiG T-no z dnia 29 maja 2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.431
.OBWIESZCZENIA0,00%.7
.WNIOSKI0,00%.48
.WARSZTATY ZSZ0,00%.34
.STUDNIA GŁĘBINOWA0,00%.10
.Zarządzenie Nr 261/2009 BMiG T-no z dnai 4 czerwca 2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.476
.STUDNIA GŁĘBINOWA Łuczak0,00%.7
.WARSZTATY ZSZ0,00%.8
. STUDNIA GŁĘBINOWA p.ŁUCZAK0,00%.11
.WNIOSKI0,00%.11
.Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Pasieka - Huta Trzemeszeńska0,02%.830
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo, gmina Trzemeszno0,01%.522
.Uchwała Nr XLIX/295/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 20090,01%.589
.Uchwała L/308/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.545
.Uchwała XLIX/299/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gm0,01%.728
.Uchwała XLIX/298/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksplotacji kruszywa naturalnego terenu części działki nr0,01%.562
.Uchwała XLIX/302/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości ZIELEŃ na lata 2009-20160,01%.511
.Uchwała XLIX/297/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego0,01%.640
.Uchwała XLIX/300/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów rolnych Gminy Trzemeszno, położonych na terenie wsi JASTRZĘBOWO0,01%.510
.Uchwała XLIX/296/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunk0,02%.778
.Uchwała XLIX/301/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych na terenie wsi ZIELEŃ0,01%.552
.Protokół z obrad XLVI/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia 2009 roku0,01%.497
.Protokół z obrad XLVII/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 maja 2009 roku0,01%.544
.Protokół z obrad XLVIII/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 18 maja 2009 roku0,01%.478
.Ogłoszenie o zamówieniu - Remonty nawierzchni dróg Gmina Miejsko - Wiejska Trzemeszno0,01%.594
.Uchwała L/305/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Niewolno na lata 2009-20160,01%.488
.Uchwała L/307/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grabowo na lata 2009-20160,01%.432
.Uchwała XLIX/304/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum0,01%.526
.Uchwała L/306/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Trzemżal na lata 2008-20150,01%.436
.Uchwała XLIX/303/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości SZYDŁOWO na lata 2009-20160,01%.532
.Zarządzenie Nr 263/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w spr. przyznania dotacji organizacjom w otwartym konkursie ofert pn.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu mi0,01%.388
.Zestawienie organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w otwartym konkursie ofert pn.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno".0,01%.310
.Zestawienie organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w otwartym konkursie ofert pn.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno."0,01%.623
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przebudowa ul. Różanej w Trzemesznie0,01%.588
.Ogłoszenie o wyniku -Remont świetlicy wiejskiej w m. Wymysłowo gm. Trzemeszno0,02%.887
.Zarządzenie Nr 267/2009 T-no z dnia 30 czerwca 2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,00%.1
.Zarządzenie Nr 267/2009 T-no z dnia 30 czerwca 2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.457
.ZESTAWIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W KONKURSIE pn. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA"0,02%.831
.ZESTAWIENIE ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W KONKURSIE pn. \0,01%.368
.Zarządzenie Nr 265/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w spr. przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn. "Ochrona i promocja zdrowia - II edycja"0,01%.564
.Ogłoszenie o wyniku - Przebudowa ul. Różanej w Trzemesznie0,02%.934
.Zarządzenie Nr 269/2009 BMiG T-no z dnia 13.07.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej0,01%.445
.Uchwała Nr LI/318/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 30,00%.1
.Uchwała Nr LI/317/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kiero0,00%.1
.Uchwała Nr LI/316/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawieustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzemeszno or0,00%.1
.Uchwała Nr XL/315/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie przy ulicy MIESZKA I0,00%.1
.Uchwała Nr LI/314/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości grun0,00%.2
.Uchwała Nr XL/313/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowej położonej w Bieślinie, Gmina Trzemeszno pod drogę publi0,00%.1
.Uchwała LI/318/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawieokreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 usta0,01%.589
.Protokół z obrad XLIX/2009 sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2009 roku0,01%.458
.Uchwała Nr LI/315/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 209 roku w sprawie nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie przy ulicy Mieszka I.0,01%.565
.Uchwała Nr LI/310/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa0,01%.559
.KEM-WIR0,00%.22
.Uchwała LI/309/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.0,01%.682
.Uchwała Nr LI/314/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości grunt0,01%.583
.Uchwała Nr LI/313/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowej położonej w Bieślinie, Gmina Trzemeszno pod drogę publ0,01%.565
.Uchwała Nr LI/311/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia1 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczb0,01%.535
.Uchwała NR LI/316/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawieustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzemeszno or0,01%.631
.Nabór na stanowisko Dyrektora Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego0,02%.761
.Uchwała Nr LI/317/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kiero0,01%.516
.Uchwała Nr LI/312/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.0,01%.641
.PROCEDURA - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH0,00%.1
.WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA0,00%.2
.WYTYCZNE DO SPORZADZENIA KARTY INFORMACYJNEJ DO DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ0,00%.18
.PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA0,00%.37
.Zarządzenie Nr 262/2009 BMiG Trzemeszno z dnia 16 czerwca 2009 r. w spr. określenia wzoru umowy najmu zawieranych w celu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gm.T-no0,01%.370
.Zarządzenie Nr 264/2009 BMiG T-no z dnia 26 czerwca 2009 r. w spr. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, do wykonywania czynności w zakresie ochrony p.poż. i ewakuacji0,00%.17
.Zarządzenie Nr 266/2009 BMiG T-no z dnia 30 czerwca 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.457
.Zarządzenie Nr 270/2009 BMiG T-no z dnia 24 lipca 2009 r. w spr. ustalenia Regulaminy Wynagradzania Pracowników UMiG w T-nie0,00%.1
.Zarządzenie Nr 270/2009 BMiG T-no z dnia 24 lipca 2009 r. w spr. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników UMIG w T-nie0,01%.575
.Zarządzenie Nr 268/2009 BMiG T-no z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze" w UMi G w T-nie0,01%.443
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przebudowa drogi gminnej Pasieka Huta Trzemeszeńska0,01%.550
.WYMYSŁOWO KP0,00%.31
.Zarządzenie Nr 271/2009 BMiG T-no z dnia 29 lipca 2009 r. w spr. przekazania zobowiązań i należności likwidowanych szkół oraz ustalenia opiekuna socjalnego dla nauczycieli oraz pracowników adm. ....0,01%.421
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących wł. Gm. T-no położonych na terenie wsi Zieleń dz. 280, 2830,01%.640
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntów rolnych położonych na terenie wsi Jastrzębowo0,01%.646
.Ogłoszenie o wyniku - Przebudowa drogi gminnej Pasieka - Huta Trzemeszeńska0,02%.924
.Norki Miaty 123/30,00%.55
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego0,02%.972
.Zarządzenie Nr 272/2009 BMiG T-no z dnia 3 sierpnia 2009 r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Dyrektor TPK0,01%.497
.Zarządzenie Nr 273/2009 BMiG T-no z dnia 4 sierpnia 2009 r. w spr. przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.0,01%.428
.Zarządzenie Nr 275/2009 BMiG T-no z dnia 6 sierpnia 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gryuntowej Gm.T-no, położonej w Trzemesnzie przy ul. Kochanowskiego...0,01%.504
.Zarządzenie Nr 276/2009 BMiG T-no z dnia 6 sierpnia 2009 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej Gm. T-no, położonej w Trzemesnzie przy Alei Odzyskania Niepodległości...0,01%.490
.Zarządzenie Nr 277/2009 BMiG T-no z dnia 6 sierpnia 2009 r. w spr. powołania zespołu do weryfikacji zdeponowanych w UMiG w T-nie ostatnich oświadczeń woli spadkodawców...0,01%.528
.Zarządzenie Nr 274/2009 BMiG T-no z dnia 6 sierpnia 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntoweh Gm. T-no położonej w Lubiniu....0,01%.408
.Jednostki organizacyjne gminy - 20080,03%.1371
.Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok0,01%.556
.Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie - 20080,01%.610
.Zaządzenie Nr 278/2009 BMiG T-no w dnia 20 sierpnia 2009 w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ...0,01%.489
.Zarządzenie Nr 280/2009 BMiG T-no w spr. powołania Komisji Przetargowej dla dokonania oceny i wyboru najkorzysztneijszej oferty dot. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby UMiG Trz0,01%.408
.Zarządzenie Nr 279/2009 BMiG T-no z dnia 25 sierpnia 2009 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 278/2009...0,01%.385
.Zarządzenie Nr 264/2009 BmiG T-no z dnia 26 czerwca 2009 r. w spr. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynnosci w zakresie ochrony p.poż.0,01%.382
.Protokół z L/2009 sesji Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2009 roku0,01%.492
.Protokół z LI/2009 sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2009 roku0,01%.509
.Zarządzenie Nr 281/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27 sierpnia 2009 r. w spr. powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych0,01%.435
.Zarządzenie Nr 285/2009 BMiG T-no z dnia 1 września 2009 r. w spr. upoważnienia p.o. Kierownika ADM w T-nie do składania oświadczeń wol w sprawach majątkowych0,01%.472
.Zarządzenie Nr 284/2009 BMiG T-no z dnia 1 września 2009 r. w spr. upoważnienia Dyrektora TPK w T-nie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych0,01%.460
.Zarządzenie Nr 283/2009 BMiG T-no z dnia 1 września 2009 r. w spr. upoważnienia Dyrektora ZS SPiG w Kruchowie do składania oświadczeń woli w spr. majątkowych0,00%.1
.Zarządzenie Nr 283/2009 BMiG T-no z dnia 1 września 2009 r. w spr. upoważnienia Dyrektora ZS SPiG w Kruchowie do składania oświadczeń woli w spr. majątkowych0,01%.439
.Zarządzenie Nr 282/2009 BMiG T-no z dnia 31 sierpnia 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.375
.Informacje o uniewarznieniu przetargu - Remonty nawierzchni dróg Gmina Miejsko - Wiejska Trzemeszno0,00%.47
.Uchwała Nr LII/334/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie/ nadania medalu „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” dla Rodziny Schillaków0,01%.567
.Uchwała Nr LII/333/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawienadania medalu „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” / dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tr0,01%.530
.Uchwała Nr LII/332/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Trzemeszna na tablicach informacyjnych świetlic wiejskich Gminy Trzeme0,01%.519
.Uchwała Nr LII/331/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie – boi0,01%.540
.Uchwała Nr LII/330/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzemesznie przy Ale0,01%.582
.Uchwała Nr LII/329/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Lubiniu, w ewidencji gruntów0,01%.525
.Uchwała Nr LII/328/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawiesprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej we Trzemesznie przy Ale0,01%.553
.Uchwała Nr LII/327/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzemesznie przy ul.0,01%.540
.Uchwała Nr LII/326/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej0,01%.551
.Uchwała Nr LII/325/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszyw0,01%.521
.Uchwała Nr LII/324/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie / miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego obejmu0,01%.663
.Uchwała Nr LII/323/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie / miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego obejmując0,01%.502
.Uchwała Nr LII/322/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego obejmujący0,01%.542
.Uchwała Nr LII/320/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie /ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego0,01%.477
.Uchwała Nr LII/319/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie /zaciągnięcia kredytu komercyjnego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Pasieka – Huta Trzemeszeńs0,01%.500
.Zarządzenie Nr 286/2009 BMiG T-no z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ustalenia kierunków inwestycji i działań w zakresie oświaty, kultury i sportu na terenie gm. T-no0,01%.433
.Zarządzenie Nr 287/2009 BMiG T-no z dnia 8 września 2009 r. w sprawie opracowania programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w MiG T-no na lata 2009-20130,01%.504
.Zarządzenie Nr 289/2009 BMiG z dnia 15 września 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dizerżawy w trybie przetargowym0,01%.506
.Uchwała Nr LII/321/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie / zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.540
.Zarządzenie Nr 290/2009 BMiG T-no z dnia 21 września 2009 r. w spr. powołania Komisji Przetragowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny ....0,01%.432
.Zarządzenie Nr 291/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 wrzesnia 2009 roku0,01%.570
.Zarządzenie Nr 291/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie:0,00%.1
.Zarządzenie Nr 292/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej (...)0,01%.465
.Zarządzenie Nr 292/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 22 wrzesnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)0,00%.185
.Zarządzenie Nr 288/2009 BMiG T-no z dnia 8 września 2009 r. w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych w związku z przekształceniem szkół podstawowych0,01%.479
.Protokół z obrad LII/2009 sesji Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku0,01%.469
.Ogłoszenie o wyniku udzielenia zam. publ. w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla do jednostek administracyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,00%.3
.Ogłoszenie o wyniku udzielenia zam. publ. w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla do jednostek administracyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno |0,01%.564
.Zarządzenie Nr 293/2009 BMiG T-no z dnia 23 września 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości G.T-no położonej przy ul. Kochanowskiego w T-nie, dz. 323/40,00%.1
.Zarządzenie Nr 294/2009 BMiG T-no z dnia 23.09.2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej G.T-no do sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego0,01%.443
.Zarządzenie Nr 293/2009 BMiG T-no z dnia 23 września 2009 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości G.T-no położonej przy ul. Kochanowskiego, w ewidencji gruntów oznaczonej dz. 323/4 o pow. 0,1152 h0,01%.572
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia w ulicy Wybudowanie Mogileńskie w Trzemesznie obręb Cytrynowo, Bystrzyca0,01%.722
.Zarządzenie Nr 295/2009 BMiG T-no z dnia 24 września 2009 w spr. zmiany zarządzenia Nr 114/2008 BMiG z dnia 1 lutego 2008 r. w spr. regulaminu organizacyjnego UMiG T-no0,01%.711
.Zarządzenie Nr 296/2009 BMiG T-no z dnia 30 września 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej NrXZL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.535
.Uchwała Nr LIII/343/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki0,01%.439
.Uchwała Nr LIII/345/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni Twój los. Przeci0,01%.507
.Uchwała Nr LIII/344/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 20060,01%.550
.Uchwała Nr LIII/342/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/178/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 sierpnia 2008 roku0,01%.527
.Uchwała Nr LIII/341/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie Uchwała Nr LIII/340/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie w drodze przet0,00%.1
.Uchwała Nr LIII/340/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzemeszn0,01%.435
.Uchwała Nr LIII/339/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.0,01%.659
.Uchwała Nr LIII/338/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszk0,01%.583
.Uchwała Nr LIII/337/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dofinansowania prac konserwacyjnych i odbudowy urządzeń melioracyjnych."0,01%.526
.Uchwała Nr LIII/341/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawiesprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzemesznie przy ulicy Kochan0,01%.581
.Uchwała Nr LIII/336/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli na podjęcie wspólpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.0,01%.474
.Uchwała Nr LIII/335/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok0,01%.620
.Uchwała Nr LIII/340/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Trzemeszn0,00%.54
.Zarządzenie Nr 297/2009 BMiG T-no z dnia 8.10.2009 r. w spr.powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków....0,01%.408
.Zarządzenie Nr 298/2009 BMiG T-no z dnia 8.10.2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej Gminy T-no, położonej przy ul. Kochanowskiego w T-nie, w ewidencji gruntów oznaczonej dz. nr 323/0,01%.372
.K O M U N I K A T o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego część działki0,02%.775
.Zarządzenie Nr 299/2009 BMiG T-no z dnia 12.10.2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,01%.394
.Zarządzenie Nr 300/2009 BMiG T-no z dnia 14.10.2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla dokonania oceny i wybory najkorzystaniejszej oferty......0,01%.446
.PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ0,01%.398
.WYCINKA DRZEW0,01%.495
.DECYZJA ŚRODOWISKOWA0,00%.190
.Powiat Gniezno-DOŚU0,01%.596
.MIATY TJ II0,00%.1
.GDDKiA - DOŚU0,01%.509
.WYMYSŁOWO KP0,00%.1
.MIATY TJ II0,00%.3
.MIATY TJ II --> DOŚU0,01%.537
.Zarządzenie Nr 302/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 19 października 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego0,01%.401
.OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT KWALIFIKOWANY0,00%.1
.WYMYSŁOWO KP--> DoŚU0,01%.435
.OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi piłki nożnej oraz tenisa0,01%.297
.WINDBUD Sp z o.o --> DOŚU0,01%.545
.OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY0,01%.715
.Druki d pobrania - Gminna Rada Sportu0,00%.14
.Ogłoszenie o zamówieniu - Długoterminowy kredyt złotowy0,01%.607
.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na udzielenie długoterminowego kredytu złotowego0,01%.572
.Zarządzenie Nr 303/2009 BMiG T-no z dnia 19.10.2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny0,01%.366
.Zarządzenie Nr 301/2009 BMiG T-no z dnia 19.10.2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny0,01%.416
.Ogłoszenie o wyniku przetargu- Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Wybudowanie Mogileńskie w Trzemesznie obręb Cytrynowo, Bystrzyca0,01%.590
.Zarządzenie Nr 304/2009 BMiG T-no z dnia 27.10.2009 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 304/2009 BMiG T-no z dnia 8.09.2009 r. w spr. ustalenia kierunków inwestycji i działań w zakresie oświaty, kultury i0,01%.379
.Zarządzenie Nr 305/2009 BMiG T-no z dnia 29.10.2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gm.T-no położonych w Wymysłowie, Gm. T-no przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wie0,01%.385
.Dane0,19%.9780
.Protokół z obrad LIII/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2009 roku0,01%.462
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - Długoterminowy kredyt złotowy0,01%.547
.Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Niewolno oraz remont świetlic wiejskich w m. Miaty, Trzemżal, Grabowo, Wydartowo0,03%.1318
.Uchwała Nr LIV/355/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zbadania skargi Pana WACŁAWA ŚMIEŁOWSKIEGO, zam. w Mogilnie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Trze0,01%.470
.Uchwała Nr LIV/354/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej0,01%.415
.Uchwała Nr LIV/353/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej dla Stowarzyszenia „ ŚWIATOWID”0,01%.483
.Uchwała Nr LIV/352/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy „ MODRZEWIOWA”0,01%.507
.Uchwała Nr LIV/348/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie / sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położo0,01%.466
.Gminna Rada sportu0,01%.389
.Konkurs wniosków0,01%.351
.WNIOSEK KLUBU SPORTOWEGO NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA0,01%.340
.HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA0,01%.324
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA0,01%.432
.KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA0,01%.351
.OŚWIADCZENIE0,01%.352
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno0,01%.636
.Zestawienie wyników otwartego konkursu wniosków - sport kwalifikowany0,01%.423
.Uchwała Nr LIV/351/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawiesprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w WYMYSŁOWIE, Gmina Trzemeszno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr0,01%.485
.Uchwała Nr LIV/350/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w WYMYSŁOWIE, Gmina Trzemeszno oznaczonej w0,01%.447
.Uchwała Nr LIV/349/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie / sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w WYMYSŁOWIE, Gmina Trzemeszno oznaczonej0,01%.474
.Zarządzenie Nr 308/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie: przyznania środków finansowych dla klubów sportowych0,01%.398
.Zarządzenie Nr 309/2009 BMiG T-no z dnia 13 listopada 2009 w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości gruntowej0,01%.494
.Uchwała Nr LIV/347/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ter0,01%.466
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie0,01%.620
.Zarządzenie Nr 306/2009 BMiG T-no z dnia 30.10.2009 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej....0,01%.451
.Informacja o odwołaniu przetargu - działka nr 105 Rudki0,01%.632
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno0,01%.720
.Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Trzemesznie przy ul. Kochanowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną0,01%.725
.Zarządzenie Nr 307/2009 BMiG T-no z dnia 30.10.2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30.12.2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.449
.Uchwała Nr LIV/346/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 paźziernika 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.473
.Budowa fermy norek -Miaty --> DOŚU0,01%.506
.INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY0,01%.436
.INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO0,00%.1
.INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY0,01%.337
.INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO0,01%.365
.Zarządzenie Nr 311/2009 BMiG T-no z dnia 24.11.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszakalnego na rzecz najemcy0,01%.409
.Zarządzenie Nr 312/2009 BMiG T-no z dnia 30.11.2009r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty......0,01%.454
.Uchwała Nr LV/367/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sparwie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ0,01%.608
.Protokół z obrad LIV/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 roku0,01%.512
.Uchwała Nr LV/362/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową0,01%.651
.Uchwała Nr LV/360/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.564
.Uchwała Nr LV/364/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gołąbki obejmujących miejscowośc0,01%.628
.Uchwała Nr LV/358/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i u0,01%.496
.Uchwała Nr LV/357/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na t0,01%.624
.Uchwała Nr LV/359/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.559
.Uchwała Nr LV/366/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług handlowych, obejmującego teren działki nr geo0,01%.704
.Uchwała Nr LV/356/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok0,01%.553
.Uchwała Nr LV/361/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.563
.Uchwała Nr LV/363/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej0,01%.682
.Uchwała Nr LV/365/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej,0,01%.643
.Zarządzenie Nr 313/2009 BMiG T-no z dnia 30.11.2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30.12.2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.499
.Zarządzenie Nr 316/2009 BMiG T-no z dnia 7 grudnia 2009 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 124/2008 BMiG T-no w sprawie rozdysponowania i dystrybucji "Mapy krajoznawczo-turystycznej Gminy Trzemeszno"0,01%.524
.Zarządzenie Nr 315/2009 BMiG T-no z dnia 7.12.2009 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 147/2008 BMiG T-no w spr. rozdysponowania i dystrybucji książek pt. "Dzieje T-na"0,01%.509
.Zarządzenie Nr 314/2009 BMiG T-no z dnia 3 grudnia 2009 r. w spr. ustalenia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2009 r.0,00%.1
.Zarządzenie Nr 310/2009 BMiG T-no z dnia 16 listopada 2009 r. w spr. projektu budżetu mig T-no na 2010 rok0,00%.1
.Projekt budżetu gminy na 2010 rok0,02%.1047
.OTWARTY KONKURS OFERT - ZIMOWY WYPOCZYNEK 2010 R.0,01%.377
.Zarządzenie Nr 317/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trezmeszno z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Organizacji wypo0,00%.1
.Zarządzenie Nr 317/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Organizacji wypocz0,01%.512
.Zarządzenie Nr 318/2009 BMiG T-no z dnia 11 grudnia 2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości gruntowej0,01%.455
.Zarządzenie Nr 320/2009 BMiG T-no z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne0,01%.478
.Zarządzenie Nr 310/2009 BMiG T-no z dnia 16 listopada 2009 r. w spr. projektu budżetu mig T-no na 2010 rok0,01%.429
.Zarządzenie Nr 319/2009 BMiG T-no z dnia 14 grudnia 2009 r. w spr. zmiany uchwały buztowej Nr XI/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.437
.Zarządzenie Nr 314/2009 BMiG T-no z dnia 3.12.2009 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2009 r.0,01%.464
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Niewolno oraz remont świetlic wiejskich w m. Miaty, Trzemżal, Grabowo, Wydartowo0,01%.540
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA0,00%.1
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA0,01%.414
.OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU0,00%.1
.OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU0,01%.427
.OTWARTY KONKURS OFERT - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI0,01%.393
.OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU0,00%.79
.Zarządzenie Nr 324/2008 BMiG T-no z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.539
.DRUKI DO POBRANIA0,01%.418
.DRUKI DO POBRANIA0,00%.111
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Niewolno oraz remont świetlic wiejskich w m. Miaty, Trzemżal, Grabowo, Wydartowo.0,02%.882
.PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA0,02%.795
.Zarządzenie Nr 321/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Ochrony i promo0,01%.535
.Zarządzenie Nr 322/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie" "Przeciwdziałani0,01%.465
.Zarządzenie Nr 323/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Upowszechniani0,01%.503
.Linki0,14%.6961
.OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY0,01%.448
.Zarządzenie Nr 328/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego0,01%.488
.Zarządzenie Nr 327/2009 BMiG T-no z dnia 31.12.2009 r. w spr. waloryzacji minimalnych stawek dzierżawnych dla gruntów wydzierżawionych na cele nierolnicze0,01%.433
.Zarządzenie Nr 329/2010 BMiG T-no z dnia 5.01.2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Trezmeszno, położonych przy ul. Foluskiej w T-nie, w ewidencji gruntów oznaczonych działka0,00%.1
.Zarządzenie Nr 329/2010 BMiG T-no z dnia 5.01.2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gm.T-no położonych przy ul. Foluskiej w Trzemesznie, w ewidencji gruntów oznaczonych dz. nr nr:0,01%.486
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w T-nie w obrębie ul. Kochanowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną0,01%.681
.INFORMACJA0,01%.418
.Uchwała Nr LVI/381/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta0,02%.827
.Uchwała Nr LVI/380/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmuj0,02%.829
.Uchwała Nr LVI/379/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawieo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskow0,01%.685
.Uchwała Nr LVI/378/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Źródełko".0,01%.680
.Uchwała Nr LVI/377/2009 Rady Miesjkiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno, położonej na terenie wsi Zieleń0,01%.635
.Uchwała Nr LVI/376/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowych Gminy Trzemeszno położo0,01%.656
.Uchwała Nr LVI/375/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno, położonej na terenie wsi Jastrzę0,01%.689
.Uchwała Nr LVI/374/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawieustalenia opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Trzemeszno0,01%.613
.Uchwała Nr LVI/373/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok0,01%.639
.Uchwała Nr LVI/372/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20090,01%.655
.Uchwała Nr LVI/371/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok0,01%.550
.Uchwała Nr LVI/370/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana WACŁAWA ŚMIEŁOWSKIEGO, zam. w MOGILNIE na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Trzeme0,01%.600
.Uchwała Nr LVI/369/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia przez Gminę Trzemeszno w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Bieślinie, Gmina0,01%.599
.Uchwała Nr LVI/368/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/276/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji0,01%.575
.Uchwała budżetowa na 2010 rok0,02%.1011
.Zarządzenie Nr 330/2010 BMiG T-no z dnia 7 stycznia 2010 r. w spr. odowłania owtartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:"Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na teren0,01%.509
.Zarządzenie Nr 331/2010 BMiG T-no z dnia 7 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie mig T0,01%.497
.OTWARTY KONKURS OFERT - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU0,01%.400
.Zarządzenie Nr 326/2009 BMiG T-no z dnia 31 grudnia 2009 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr XL/228/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.404
.Zarządzenie Nr 325/2009 BMiG T-no z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowościi0,01%.495
.Zarządzenie Nr 332/2010 BMiG T-no z dnia 7 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej Gminy T-no położonej w Wymysłowie, Gm. T-no przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowania0,01%.470
.OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT NIEKWALIFIKOWANY0,01%.709
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY0,01%.688
.DRUKI DO POBRANIA0,00%.45
.DRUKI DO POBRANIA0,00%.66
.Zarządzenie Nr 333/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert0,01%.476
.Zestawienie wyników otwartego konkursu ofert "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodziezy z terenu miasta i gminy Trzemeszno"0,01%.354
.Zarządzenie Nr 334/2010 BMiG T-no z dnia 14 stycznia 2010 r. w spr. ustalenia stawek za dzierzawę stanowiących własnośc Gminy Trzemeszno, wydzierżawionych na cele rolnicze0,01%.497
.Zarządzenie Nr 335/2010 BMiG T-no z dnia 15 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.528
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno0,01%.547
.KOSZTORYS - DRUK0,01%.438
.OSWIADCZENIE - REJESTR STOWARZYSZEŃ0,01%.428
.OSWIADCZENIE - KRS0,01%.397
.Ogłoszenie o zamóweiniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap I0,02%.832
.HARMONOGRAM - DRUK0,01%.421
.Ogłoszenie o o zmówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno"0,00%.8
.Zarządzenie Nr 336/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemesnzo z dnia 27 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,01%.521
.Ołoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.747
.PLAN GOSPODARKI ODPADAMI0,01%.368
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V0,02%.1115
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza0,02%.805
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi Bieślin - Gaj (L - 550,00 mb + 130,00mb)0,02%.894
.Rada Miejska - kadencja 2006 - 20100,00%.1
.Ogłoszenie o odbiorze posegregowanych odpadów w workach0,01%.709
.Uchwała Nr LVII/383/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w0,01%.526
.Zarządzenie Nr 340/2010 BMiG T-no z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie waloryzacji minimalnych stawek dzierżawnych dla gruntów stanoiwących właśność Gm. T-no, wydzierżawionych na cele nierolnicze0,01%.483
.Zarządzenie Nr 337/2010 BMiG T-no z dnia 29 stycznia 2010 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.473
.Zarzadzenie Nr 338/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert0,01%.434
.Zarządzenie Nr 339/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Ochrony i promocji0,01%.422
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA0,00%.1
.OTWARTY KONKURS OFERT - "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA"0,00%.1
.OTWARTY KONKURS OFERT - "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - II EDYCJA"0,01%.381
.PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2010 ROK0,01%.715
.Plan Pracy Komisji Społecznej na 2010 rok0,01%.653
.Plan Pracy Komisji Gospodarki Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich na rok 20100,01%.660
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.0,01%.725
.Wykaz dyżurów radnych Rady Miejskiej w Trzemesznie od 25 stycznia do 10 maja 2010 roku0,01%.562
.Mero Mercur sp. z o.o - Lubiń0,01%.444
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla kamiennego do Zakładu Poprawczego w Trzemesznie0,01%.659
.Kanalizacja Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca --> DoŚU0,01%.394
.Mero Mercur Sp z o.o - Ostrowite --> DoŚU0,01%.472
.Protokół z obrad LV/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 roku0,01%.479
.Protokół z obrad LVI/2009 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku0,01%.459
.Uchwała Nr LVII/382/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno położonej w Wymysłowie, Gmina Trzemeszno, oznaczonej w e0,01%.564
.Zarządzenie Nr 342/2010 BMiG T-no z dnia 5 lutego 2010 r. w spr. instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w UMiG w T-nie0,01%.486
.Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie0,01%.648
.Zarządzenie Nr 343/2010 BMiG T-no z dnia 9 lutego 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej Gm.T-no położonej w Wymysłowie, Gm. T-no przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownia wiecz0,01%.494
.Zarządzenie Nr 344/2010 BMiG T-no z dnia 9 lutego 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchmości gruntowej Gm.T-no położonej w T-nie przy ul. Gnieźnieńskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetarg0,01%.430
.Zarządzenie Nr 346/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: powołania członka Gminnej Rady Sportu0,00%.2
.Zarządzenie Nr 345/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Gminnej Rady Sportu0,00%.2
.Zarządzenie Nr 345/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Gminnej Rady Sportu0,01%.507
.Zarządzenie Nr 346/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie: powołania członka Gminnej Rady Sportu0,01%.467
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I (remont obiektów przeróbki osadowej)0,00%.69
.Zarządzenie Nr 341/2010 BMiG T-no z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów0,00%.19
.Zarządzenie Nr 348/2010 BMiG T-no z dnia 15 lutego 2010 r. w spr. ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności z tytułu zaległych czynszów n0,01%.645
.Zarządzenie Nr 347/2010 BMiG T-no z dnia 12 lutego 2010 r. w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu zewidencjonowania i skatalogowania eksponatów i środków trwałych pozostałych po dawnej Izbi0,01%.414
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I (remont obiektów przeróbki osadowej)0,02%.861
.Uchwała Nr LVIII/384/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LV/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.559
.Zarządzenie Nr 341/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów0,01%.459
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo0,02%.1056
.Zarządzenie Nr 350/2010 BMiG T-no z dnia 26 lutego 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi Bieślin - Gaj (L-550,00 mb + 130,00 mn)"0,01%.504
.Zarządzenie Nr 352/2010 BMiG T-no z dnia 26 lutego 2010 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w spr. budżetu na rok 20100,01%.514
.Zarządzenie Nr 350/2010 BMiG T-no z dnia 26 lutego 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie mig T-no"0,01%.399
.Uchwała Nr LIX/385/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA 2010 ROK0,00%.1
.Uchwała Nr LIX/386/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.603
.Protokół z obrad LVII/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 stycznia 2010 roku.0,01%.558
.Zarządzenie Nr 349/2010 BMiG T-no z dnia 18 lutego 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetragowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap I"0,01%.520
.Uchwała Nr LIX/388/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 luty 2010 roku w sprawiezmiany uchwały Nr LI/316/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu si0,01%.543
.DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA0,00%.1
.DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA0,02%.787
.Uchwała LIX/385/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHDLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA 2010 R.0,01%.528
.Uchwała Nr LIX/387/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/263/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie likwi0,01%.600
.Zarządzenie Nr 353/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym0,01%.465
.Zarzadzenie Nr 354/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: przyznania środków finansowych dla klubów sportowych w otwartym konkursie wniosków pn.: "Wspieranie ro0,01%.462
.Zarządzenie Nr 357/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn.: "Ochrona i promocja zdrow0,01%.501
.Zarządzenie Nr 356/2010 BMiG T-no z dnia 8 marca 2010 r. w spr. wprowadzenia instrukcji obiegu i archiwizacji dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych....0,00%.2
.Zarządzenie Nr 356/2010 BMiG T-no z dnia 8 marca 2010 r. w spr. wprowadzenia instrukcji obiegu i archiwizacji dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych0,01%.550
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieogranoczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap I0,00%.1
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetragu nieograniczonego pn. Remonty cząstkowe na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.735
.Zestawienie wyników konkursu pn.: "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno"0,01%.530
.Ogłoszenie o odbiorze posegregowanych odpadów w workach0,01%.733
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap I0,01%.697
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno0,02%.763
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa infrastruktury dla selektywnej zbiórki odpadów0,01%.695
.Zestawienie wyników otwartego konkursu ofert pn."Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno - II edycja"0,01%.364
.Zestawienie wyników konkursu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno"0,01%.526
.Zarządzenie Nr 355/2010 BMiG T-no z dnia 8 marca 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny oferty na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi w m.0,01%.424
.SKŁADOWISKO AZBESTU--> DoŚU0,00%.9
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w T-nie przy ul. Foluskiej przeznaczonej pod zabudowę usługową i garażową0,01%.567
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetragu nieograniczonego pn. Przebudowa nawierzchni drogi Bieślin - Gaj0,01%.584
.Składowisko azbestu --> DoŚU0,01%.487
.Zarządzenie Nr 359/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 23 marca 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V"0,01%.474
.Zarządzenie Nr 358/2010 BMiG T-no z dnia 19 marca 2010 r. w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzemeszno za 2009 rok i przekazania sprawozdania Radzie Miejskiej w Trzemesznie i Reg0,01%.518
.Uchwała Nr LX/389/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie : wyrażenia opinii o zmianie granic gminy Trzemeszno polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Trzemeszno, po0,01%.496
.Uchwała Nr LX/390/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 23 marca 2010 roku w sprawiewystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy gminy Trzemeszn0,01%.507
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza0,01%.584
.Zarządzenie Nr 362/2010 BMiG T-no z dnia 29 marca 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.420
.Zarządzenie Nr 360/2010 BMiG T-no z dnia 25 marca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny ofert na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla0,01%.465
.Zarządzenie Nr 361/2010 BMiG T-no z dnia 25 marca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny ofert na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody0,01%.452
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi Bieślin - Gaj0,01%.626
.Zarządzenie Nr 363/2010 BMiG T-no z dnia 30 marca 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Dostawa infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów"0,01%.481
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. terenu składowiska odpadów komunalnych, obejmujących dz. 119, 136/1, 136/2, 120/1, 120/9 we wsi Miaty , gm. T-no0,01%.623
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego tere dz. nr geod. 73 we wsi Gołąbki, gm. T-no wraz z p0,01%.614
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o przystąpieniu do sporządzenie m.p.z.p. terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej we wsi Ostrowite, gm. T-no0,01%.724
.OFERTA NA KONKURSY - DRUK0,00%.1
.DRUK DO POBRANIA - OFERTA NA KONKURSY0,00%.57
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w T-nie przy ul. Gnieźnieńskiej przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową0,01%.643
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza0,01%.680
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów"0,01%.566
.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I0,01%.620
.OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: "ORGANIZACJA XIX BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO". OFERTA ZŁOZONA W DRODZE ART.19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO.0,00%.1
.OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.: \"ORGANIZACJA XIX BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO\". OFERTA ZŁOZONA W DRODZE ART.19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO. |0,00%.2
.OFERTA - "ORGANIZACJA XIX BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO" . oFERTA ZŁOŻONA W DRODZE ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE0,00%.1
.OFERTA - ORGANIZACJA XIX BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO. OFERTA ZŁOŻONA W DRODZE ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE0,01%.325
.Droga Gminna Ochodza --> DoŚU0,00%.3
.Droga Gminna Szydłowo -> DoŚU0,00%.17
.Droga Gminna -Szydłowo --> DoŚU0,00%.7
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo0,01%.563
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V0,01%.523
.Ulgi, umorzenia podatków i opłat za I kwartał 20100,01%.718
.Uchwała Nr LXI/391/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu GNIEZNO na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Trzeme0,01%.559
.Uchwała Nr LXI/402/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Trzemżal na lata 2009-2016.0,01%.619
.Protokół z obrad LVIII/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 16 lutego 2010 roku0,01%.696
.Protokół z obrad LIX/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 lutego 2010 roku0,02%.829
.Uchwała LXI/397/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodorowania przestrzennego miasta Trzemeszna w częśc0,01%.559
.Uchwała Nr LXI/401/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruchowo na lata 2008-20150,01%.590
.Uchwała Nr LXI/398/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej0,01%.539
.Uchwała Nr LXI/399/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przekazania srodków budżetowych na realizację przez Powiat Gnieźnieński "Programu usuwania azbestu oraz wyrobó0,01%.527
.Uchwała Nr LXI/400/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wymagańjakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole0,01%.552
.Droga Gminna Szydłowo --> Dośu0,01%.559
.Uchwała Nr LXI/395/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.0,01%.564
.Uchwała Nr LXI/393/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz remont swietlic wiejskich w0,01%.527
.Mero Mercur Sp. z o.o -Modernizacja Gospodarstwa Ostrowite -DoŚU0,01%.566
.Mero Mercur Modernzacja Gospodarstwa Lubiń --> DoŚU0,01%.453
.Droga Gminna Ochodza --> DoŚU0,01%.611
.Uchwała Nr LXI/392/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego-zakład budżetowy na 200,01%.466
.Uchwała Nr LXI/396/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych pn. "Komitet Obchodów 90-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Trzem0,01%.549
.Uchwała Nr LXI/394/ 2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budzetowej NR LVI/373/2009 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.501
.Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu inwestycyjnego0,01%.664
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I0,00%.1
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno0,02%.759
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V0,01%.619
.Kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu 20100,02%.831
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo0,01%.559
.Zarządzenie Nr 364/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31 marca 2010 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 114/2008 BMiG T-no z dnia 1 lutego 2008 r. w spr. regulaminu organizacyjnego Urzędu Mi0,00%.1
.Zarządzenie Nr 367/2010 BMiG T-no z dnia 23 kwietnia 2010 r. w spr. ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2010 r.0,01%.464
.Zarządzenie Nr 366/2010 BMiG T-no z dnia 23 kwietnia 2010 r. w spr. powołania gminnego biura spisowego0,01%.421
.Zarządzenie Nr 365/2010 BMiG T-no z dnia 20 kwietnia 2010 r. w spr. zatwierdzenia "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w OPS w T-nie0,01%.434
.Zarządzenie Nr 364/2010 BMiG T-no z dnia 31 marca 2010 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 114/2008 BMiG T-no z dnia 1 lutego 2008 r. w spr. regulaminu organizacyjnego UMiG w T-nie0,01%.502
.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu o obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 20010 r.0,01%.377
.Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.305
.Wyjaśnienie Sekretarza Stanu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w spr. sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP0,01%.319
.Zarządzenie Nr 372/2010 BMiG T-no w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w T-nie za 2009 r.0,00%.1
.Zarządzenie Nr 371/2010 BMiG T-no w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG w T-nie za 2009 r.0,01%.410
.Zarządzenie Nr 370/2010 BMiG T-no w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ADM w T-nie za 2009 r.0,01%.445
.Zarządzenie Nr 369/2010 BMiG T-no z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania TPK w T-nie za 2009 r.0,01%.406
.Zarządzenie Nr 372/2010 BMiG T-no z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w T-nie za 2009 rok0,01%.499
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Dostawa infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów"0,01%.652
.Informacja o utworzeniu obwodu głosowania0,01%.379
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE - LETNI WYPOCZYNEK0,01%.392
.Zarządzenie Nr 373/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Organizacji wypoczynku letniego dla0,00%.1
.Zarządzenie Nr 368/2010 BMiG z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej0,01%.478
.Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP0,01%.315
.Zarządzenie Nr 374/2010 BMiGT-no z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dananie pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niew0,00%.1
.Zarządzenie Nr 374/2010 BMiGT-no z dnia 30 kwietnia 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Niew0,01%.525
.Zarządzenie Nr 375/2010 BMiGT-no z dnia 30 kwietnia 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Zakup i dostawa tłucznia na teren Gminy Trzemeszno0,01%.546
.OFERTA FUNDACJI "NASZA WIEŚ" NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO0,00%.21
.Zarządzenie Nr 376/2010 BMiG T-no z dnia 30 kwietnia 2010 r. w spr. wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 111/2008 BMiG T-no z dnia 25 stycznia 2008 r. w spr. instrukcji gospodarki kasowej0,01%.437
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego0,01%.602
.Zarządzenie Nr 373/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: \"Organizacji wypoczynku letniego dl0,01%.505
.Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Poznaniu0,01%.511
.Informacja Burmistrza MiG T-no o wskazanych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych0,01%.385
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo0,01%.660
.Mero Mercur Sp z o.o - rozbudowa obór Lubiń --> DoŚU0,01%.543
.Zarządzenie Nr 377/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 10 maja 2010 r. w spr. rozdysponowania i dystrybucji książki "Wędrówki kulinarne po Gminie Trzemeszno"0,01%.651
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno0,02%.766
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo0,02%.948
.Informacja BMiG Trzemeszno o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,01%.403
.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.436
.Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej0,01%.549
.Zarządzenie Nr 378/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 12 maja 2010 r. w spr. upoważnienia do podpisywania pism i zaświadczeń0,01%.545
.Zarządzenie Nr 379/2010 BMiGT-no z dnia 17 maja 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.564
.Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w spr. weryfikacji listy mieszkaniowej z 2010 r.0,01%.683
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. Zakup i dostawa tłucznia na teren gminy Trzemeszno0,01%.671
.Zarządzenie Nr 380/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 25 maja 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.432
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 10,02%.1016
.Zarządzenie Nr 381/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zarzadzenia wyborów uzuepełniających Sołtysa Sołectwa Lubiń0,01%.612
.Ogłoszenie o naborze rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 roku0,02%.781
.Informacja BMiG T-no w sprawie wyłożenia do wglądu spisu wyborców0,01%.452
.Zarządzenie Nr 387/2010 BMiG T-no z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowdzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.424
.Zarządzenie Nr 387/2010 BMiG T-no z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.481
.Zarzadzenie Nr 386/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn.: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i0,01%.454
.Zestawienie wyników otwartego konkursu ofert pn.: "Letni wypoczynek dla dzieci i młodziezy z terenu miasta i gminy Trzemeszno"0,01%.380
.Informacja BMiG T-no w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu0,01%.423
.Informacja BMiG T-no w sprawie dopisywania się wyborców przebywających czasowo na terenie mig Trzemeszno do spisu wyborców0,01%.454
.Informacja BMiG T-no w sprawie składania wniosków o dopisanie się do spisu wyborców do lokalu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych0,01%.514
.Uchwała Nr LXII/403/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO za 2009 rok0,00%.1
.Zarządzenie Nr 389/2010 BMiG T-no z dnia 7 czerwca 2010 r. w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.420
.Uchwała Nr LXII/403/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO za 2009 rok0,01%.532
.Zarządzenie Nr 384/2010 BMiG T-no z dnia 28 maja 2010 r. w spr. organizacji stałego dyżuru BMiG T-no na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny0,01%.508
.Uchwała Nr LXII/404/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia ABSOLUTORIUM dla Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z tytułu wykonania BUDŻETU GMINY za 2009 ro0,01%.448
.Uchwała Nr LXII/405/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza"0,00%.1
.Uchwała Nr LXII/405/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza"0,01%.481
.Zarządzenie Nr 389/2010 BMiG T-no z dnia 7 czerwca 2010 r. w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.409
.Zarządzenie Nr 388/2010 BMiG T-no z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego (GBS) odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na t0,00%.17
.Uchwała Nr LXII/406/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu "Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap I"0,01%.475
.Uchwała Nr LXII/407/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi Bieślin-Gaj"0,01%.475
.Uchwała Nr LXII/410/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.494
.Uchwała Nr LXII/412/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali i budynków użytkowych, w tym garaży ich najemcom lub dzierżawcom.0,01%.510
.Uchwała Nr LXII/413/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.04.2010 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Trzemeszno w zakresie rozszerzenia o przedmiot zadania po0,01%.524
.Uchwała Nr LXII/414/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna w części dot0,01%.488
.Uchwała Nr LXII/415/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmuj0,01%.464
.Uchwała Nr LXII/416/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/119/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia0,01%.495
.Uchwała Nr LXII/417/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zbadania skargi Pani Elżbiety Gołębiowskiej, zam. w Trzemesznie na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Spo0,01%.460
.Uchwała Nr LXII/418/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przepro0,01%.463
.Uchwała Nr LXII/419/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie nad Jeziorem Po0,01%.489
.Uchwała Nr LXII/420/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Aleksandry Robaszkiewicz i Pana Zbigniewa Robaszkiewicza, do uchylenia uchwały0,01%.463
.Zarządzenie Nr 390/2010 BMiG T-no z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie odowłania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.414
.Zarządzenie Nr 390/2010 BMiG T-no z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie odowłania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.414
.Uchwała Nr LXIII/421/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.509
.Zarządzanie Nr 385/2010 BMiG T-no z dnia 28 maja 2010 r. w spr. organizacji stanowiska kierowania BMiG T-no w czasiw pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego,0,01%.453
.Zarządzenie Nr 391/2010 BMiG T-no z dnia 9 czerwca 2010 r. w spr. odowłania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.380
.Uchwała Nr LXIV/422/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE TRZEMESZNO NA LATA 2010-20130,01%.584
.Uchwała Nr LXIV/423/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.458
.Uchwała Nr LXIV/424/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V"0,01%.479
.Uchwała Nr LXIV/425/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V"0,01%.505
.Uchwała Nr LXIV/426/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin0,01%.540
.Uchwała Nr LXIV/427/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzin0,01%.628
.Uchwała Nr LXIV/428/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej z dopuszczeni0,01%.586
.Uchwała Nr LXIV/429/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na jednorazowe umieszczenie herbu Trzemeszna w publikacji podsumowującej projekt "Europejskie K0,01%.556
.Uchwała Nr LXV/430/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r.0,01%.597
.Protokół z obrad LXI/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 31 marca 2010 roku0,01%.484
.Protokół z obrad LXII/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie /Absolutoryjnej/ odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku0,01%.533
.Protokół z obrad LXIII/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 11 maja 2010 roku0,01%.466
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty0,01%.686
.Zarządzenie Nr 394/2010 BMiG T-no z dnia 14 czerwca 2010 r. w spr. uzupełnienia składów OKW do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.413
.Zarządzenie Nr 394/2010 BMiG T-no z dnia 14 czerwca 2010 r. w spr. uzupełnienia składów OKW do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.488
.Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.484
.Zarządzenie Nr 396/2010 BMiG T-no z dnia 15 czerwca 2010 r. w spr. uzupełnienia składu OKW do przeprowadzenia wyborów Przeydenta RP na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.423
.Skład osobowy OKW Nr 4 w Trzemesznie0,01%.515
.Zarządzenie Nr 396/2010 BMiG T-no z dnia 15 czerwca 2010 r. w spr. uzupełniania składu OKW do przeprowadzenia wyborów Przeydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.503
.Zarządzenie Nr 395/2010 BMiG T-no z dnia 15 czerwca 2010 r. w spr. odowłania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.534
.Zarządzenie Nr 395/2010 BMiG T-no z dnia 15 czerwca 2010 r. w spr. odwołania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.441
.Zarządzenie Nr 393/2010 BMiG T-no z dnia 14 czerwca 2010 r. w spr. zmiany uchwały budzetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w spr. budżetu na rok 20100,01%.451
.Zarządzenie 392/2010BMiG T-no z dnia 15 czerwca 2010 w spr. Powołania Komisji Przetragowej0,01%.498
.Uchwała Nr LXII/409/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistyczneg0,01%.458
.K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obejmują0,01%.423
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, we0,01%.414
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujący część działki nr geod. 156 we0,01%.382
.K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujący działkę nr0,01%.411
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa letniskowego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej,we0,01%.453
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujący część działki nr geod. 156 we0,01%.565
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa0,01%.539
.Uchwała Nr LXII/411/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w0,01%.501
.Zarządzenie Nr 382/2010 BMiG T-no z dnia 28 maja 2010 r. w spr. zmian w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego w Trzemesznie0,01%.512
.Informacja w sprawie dopisywania się do spisu wyborców0,01%.466
.Obwieszczenie PKW z dnia 21 czerwca 2010 r.0,01%.552
.Zarządzenie Nr 398/2010 BMiG T-no z dnia 18 czerwca 2010 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi OPS w Trzemesznie do prowadzenia postępowania w spr. świadczeń z funduszu alimentacyjnego...0,01%.552
.Zarządzenie Nr 400/2010 BMiG T-no z dnia 18 czerwca 2010 r. w spr. udzielenia upoważnienia pracownikowi socjanemu działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Trzemesznie...0,01%.449
.Zarządzenie Nr 399/2010 BMiG T-no z dnia 18 czerwca 2010 r. w spr. udzielenia upoważnienia starszemu pracownikowi socjalnemu działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Trzemesznie ...0,01%.498
.Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu0,01%.632
.Zarządzenie Nr 397/2010 BMiG T-no z dnia 16 czerwca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.437
.Zarządzenie Nr 401/2010 BMiG T-no z dnia 25 czerwca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.485
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I0,01%.644
.Informacja o odowłaniu przetargu0,01%.512
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo.0,01%.653
.Zawiadomienie o unieważnienu postępowania na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 10,01%.536
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty0,01%.561
.Protokół z obrad LXIV/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 26 maja 2010 roku0,01%.414
.Protokół z obrad LXV/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 07 czerwca 2010 roku0,01%.591
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynków oświtowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo0,02%.855
.Ołoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie0,02%.924
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 etap I0,01%.749
.Ogłoszenie o zmówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągoweji w m. Jastrzębowo0,01%.704
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kord. St. Wyszyńskiego w Trzemesznie0,01%.647
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mijanowo0,01%.700
.Zarządzenie Nr 402/2010 BMiG T-no z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.447
.Uchwała Nr LXVI/431/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno - I eta0,00%.1
.Uchwała Nr LXVI/432/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno - I et0,00%.1
.Uchwała Nr LXVI/431/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno - I eta0,01%.591
.Uchwała Nr LXVI/432/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno - I et0,01%.582
.Uchwała Nr LXVI/433/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo"0,01%.502
.Uchwała Nr LXVI/434/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na san0,01%.560
.Uchwała Nr LXVI/436/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.537
.Uchwała Nr LXVI/437/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze wraz z inf0,01%.634
.Uchwała Nr LXVI/435/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Budowa chodnika w m. Miaty"0,01%.547
.Zarządzenie Nr 403/2010 BMiG T-no z dnia 8 lipca 2010 r. w spr. ustalenia Regulaminu ZFŚS obowiązującego w UMIG w T-nie0,02%.771
.Zarządzenie Nr 404/2010 BMiG T-no z dnia 9 lipca 2010 r. w spr. powołania Komisji Socjalnej i określenia jej zadań0,01%.503
.Uchwała Nr LXII/408/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po0,01%.545
.Zarządzenie Nr 391/2010 BMiG T-no z dnia 9 czerwca 2010 r. w spr. odowłania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.382
.Zarządzenie Nr 383/2010 BMiG T-no z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Zepsołu Zarządzania Kryzysowego0,01%.428
.Zarządzenie Nr 405/2010 BMiG T-no z dnia 20 lipca 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnisprawnych przy budynku gm. przy ul.0,01%.516
.Zarządzenie Nr 407/2010 BMiG T-no z dnia 22 lipca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.422
.Zarządzenie Nr 406/2010 BMiG T-no z dnia 22 lipca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.444
.Zarządzenie Nr 408/2010 BMiG T-no z dnia 22 lipca 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.482
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Obługa prawna Gminy Trzemeszno0,02%.874
.Zarządzenie Nr 411/2010 BMiG T-no z dnia 23 lipca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.480
.Zarządzenie Nr 409/2010 BMiG T-no z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników UMiG w T-nie0,01%.499
.Zarządzenie Nr 410/2010 BMiG T-no z dnia 23 lipca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.469
.Zarządzenie Nr 388/2010 BMiG T-no z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie0,01%.435
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Kruchowo0,01%.667
.Zawiadomienie o unieważniu postępowania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mijanowo0,01%.596
.Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych : odpadów stałych i odpadów ciekłych0,00%.157
.Wniosek- zezwolenie na wywóz odpadów ciekłych0,00%.87
.Wniosek - zezwolenie na wywóz nieczystości stałych0,00%.1
.Wniosek - zezwolenie na odbiór odpadów stałych0,00%.70
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2010 r.0,02%.823
.Dane kontaktowe0,19%.9796
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 etap I0,01%.641
.Zawiadomienie o wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Termomodernizacja budynków oświtowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo0,01%.607
.Zarządzenie Nr 415/2010 BMiG T-no z dnia 30 lipca 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,01%.456
.Zarządzenie Nr 413/2010 BMIG T-no z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Obsługa prawna Gminy Trzemeszno"0,01%.515
.Zarządzenie Nr 412/2010 BMiG T-no z dnia 26 lipca 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.465
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mijanowo0,01%.735
.Zarządzenie Nr 414/2010 BMiG T-no z dnia 30 lipca 2010 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20090,01%.480
.Zarządzenie Nr 416/2010 BMiG T-no z dnia 3 sierpnia 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości gruntowej0,01%.473
.Umorzenia za IIkwartał 20100,01%.657
.Jednostki organizacyjne gminy - za 2009 rok0,02%.1237
.Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok0,01%.710
.Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynk0,00%.2
.Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie za 2009 rok0,02%.1004
.Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynk0,00%.3
.Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa dźwigu zewnetrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynk0,00%.4
.Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy ul.Langiewicza 2 w Trzemesznie0,00%.3
.Zawiadomienie o wyniku postepownia w trybie przetargu nioegraniczonego na zadanie "Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym , przy ul. Langiewicza w Trzeme0,00%.3
.Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku gminym przy ul. Langiewicza 20,01%.643
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Trzemesznie0,01%.623
.Zarządzenie Nr 417/2010 BMiG T-no z dnia 9 sierpnia 2010 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,01%.460
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębowo0,01%.563
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trzemżal i Kruchowo0,02%.893
.Zarządzenie Nr 419/2010 BMiG T-no z dnia 12 sierpnia 2010 r. w spr. przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.0,01%.400
.Zarządzenie Nr 420/2010 BMiG T-no z dnia 17 sierpnia 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mijanowo"0,01%.400
.Zarządzenie Nr 421/2010 BMiG T-no z dnia 17 sierpnia 2010 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w m-cu sierpn0,01%.398
.Zarządzenie Nr 418/2010 BMiG T-no z dnia 12 sierpnia 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi w m. Kruchowo"0,01%.411
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Trzemesznie0,01%.564
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "budowa sieci wodociagowej w miejscowości Jastrzębowo"0,00%.1
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie0,01%.557
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetagu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa dźwigu zewnętrznego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym przy ul. Langiewicza 2 w Tr0,01%.577
.KOSZTORYS PO ZMIANACH0,01%.364
.Uchwała Nr LXVII/438/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. kard. Wyszyńskiego"0,01%.526
.Uchwała Nr LXVII/439/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację0,01%.630
.Uchwała Nr LXVII/440/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w miejscowościach Trz0,01%.521
.Uchwała Nr LXVII/442/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Budowa windy w budynku stanowiącego własność Gminy Trzemeszno położon0,01%.568
.Uchwała Nr LXVII/443/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.630
.Uchwała Nr LXVII/445/2010 Rady miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu dofinansowania prac konserwatorskich i odbudowy urządzeń melioracyjnych"0,01%.563
.Uchwała Nr LXVII/446/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno, położonej n0,01%.607
.Uchwała Nr LXVII/447/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody0,01%.736
.Zarządzenie Nr 422/2010 BMiG T-no z dnia 26 sierpnia 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzemżalu i Kruchowie0,01%.438
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mijanowo0,02%.814
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Udzielenie kredytu inwestycyjnego Gminie Trzemeszno0,02%.827
.Zarządzenie Nr 424/2010 BMiG T-no z dnia 31 sierpnia 2010 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w spr. budżetu na rok 20090,01%.503
.Uchwała PKW z dnia 6.08.2010 r. w spr. rozwiązania okręgowych i okw powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.0,01%.488
.Pismo dot. podziękowania za pracę w OKW0,01%.526
.Zarządzenie Nr 425/2010 BMiG T-no z dnia 3 września 2010 r. w spr/ zmiany zarządzenia Nr 174/2008 i Nr 315/2009 BMi G T-no w spr. rozdysponowania i dystrybucji księżek pt. "Dzieje Trzemeszna"0,01%.462
.Uchwała Nr LXVII/444/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi0,01%.648
.Zarządzenie Nr 423/2010 BMiG T-no z dnia 30 sierpnia. 2010 r. w spr. ustalenia regulaminu UMiG w Trzemesnzie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny0,01%.465
.Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno nr 426/2010 z dnia 7 września 2010r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym0,00%.2
.Zarządzenie Nr 426/2010 BMiG T-no z dnia 07.09.2010r. w spr. ogł. wykazu nieruchomości0,01%.576
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.383
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno0,01%.627
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzemżalu i Kruchowie0,01%.599
.Zarządzenie 429 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.0,01%.439
.Zarządzenie 428 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu badania, oceny i wyboru najkorzystn0,01%.482
.Zarządzenie 427 w sprawie: ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.410
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont nawierzchni ul. Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie0,01%.656
.Ankieta informacyjna0,01%.374
.Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego0,00%.131
.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w0,01%.461
.KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 20 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu w wyborach sam0,01%.473
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trzemżal i Kruchowo0,01%.601
.Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców w gminie województwa wielkopolskiego wg stanu na dzień 31.12.2009 r.0,01%.391
.Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno0,01%.521
.ZAPYTANIE OFERTOWE PRZYCINKA I KONSERWACJA DRZEW POMNIKOWYCH0,01%.417
.Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarzadowymi na 2011 rok.0,01%.409
.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy tRZEMESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI NA 2011 ROK.0,00%.99
.Informacja o lokalach dostosowanych do osób niepełnosprawnych0,01%.533
.Informacja BMiG T-no o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wybroczych0,01%.548
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu dot. zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych0,00%.12
.Straona Państwowej Komisji Wyborczej0,01%.454
.Zarządzenie Nr 432/2010 BMiG T-no z dnia 29 września 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Remont nawierzchni ulic Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości0,01%.421
.Zarządzenie Nr 430/2010 BMiG T-no z dnia 27 września 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Dostawa węgla do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,00%.57
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu o skłądaniu zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych0,01%.449
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Remont nawierzchni ulic Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie0,01%.533
.Uchwała Nr LXVIII/454/2010 RM w T-nie z dnia 29.09.2010 r. w spr. utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby OKW ...0,01%.449
.Obwieszczenie BMiG T-no z dnia 29 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych ...0,00%.160
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o przystąpieniu do sporządzenia zmiany m.p.z.p. m.T-na, obejmującego dz. 57/2 oraz 49/7, położonych w T-nie przy ul. Kasztanowej0,01%.588
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu: eksploatacja kruszywa, obejmującego dz. 14/1, 16 oraz część dz. 14/2 we wsi Powiadacze (Huta Trzemeszeńska),gm0,01%.647
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu: aktywizacji gospodarczej, obejmującego dz.27 we wsi Cytrynowo-Bystrzyca, gm. T-no wraz z prognozą oddziaływani0,01%.687
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu: aktywizacji gospodarczej, obejmującego dz.27 we wsi Cytrynowo-Bystrzyca, gm. T-no wraz z prognozą oddziaływani0,01%.637
.Obwieszczenie BMiG T-no z dnia 29 września 2010 r. w spr. okręgów wyborczych, numerów i licznie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.....0,00%.32
.Komunikat Burmistrza MiG T-no o wyłożenia do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu: eksploatacja kruszywa, obejmującego dz. 50 wew si Powiadacze, gm. T-no wraz z prognozą oddziaływania na środow0,01%.538
.Zarządzenie Nr 431/2010 BMiG t-no z dnia 27 września 2010 r. w spr. powołania Komisji ds. przejęcia nieruchomości gruntowej od p. L.Wiśniewskiego0,01%.462
.Zarządzenie Nr 434/2010 BMiG T-no z dnia 1 października 2010 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w spr. budżetu na rok 20100,01%.481
.Zarządzenie Nr 435/2010 BMiG T-no z dnia 5 października 2010 r. w spr. powołania Przewodniczącego MGKOPWiM w T-nie0,01%.504
.Zarządzenie Nr 436/2010 BMiG T-no z dnia 5 października 2010 r. w spr. wprowadzenia zmianw skłądzie osobowym GKRPA w T-nie0,01%.491
.Zarządzenie Nr 433/2010 BMiG T-no z dnia 1 października 2010 r. w spr. odwołania Zastępcy BMiG0,01%.491
.Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Remont nawierzchni ulic Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie0,01%.589
.Protokół z obrad LXVI/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 30 czerwca 2010 roku odbytej w świetlicy wiejskiej w Wymysłowie0,01%.574
.Protokół z obrad LXVII/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 25 sierpnia 2010 roku0,01%.512
.Uchwała Nr XLVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mijanowo"0,01%.569
.Uchwała Nr LXVIII/450/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki0,01%.511
.Uchwała Nr LXVIII/452/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/362/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 2009 rok w sprawie: ustal0,01%.647
.Uchwała Nr LXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LV/363/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 listopada 20090,01%.565
.Uchwała Nr LXVIII/455/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/169/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie: przystą0,01%.666
.Uchwała Nr LXVIII/454/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenie obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przep0,01%.443
.Zarządzenie Nr 438/2010 BMiG T-no z dnia 5 października 2010 r. w spr. zmiany w skłądzie Komisji stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych0,01%.455
.Zarządzenie Nr 430/2010 BMiG T-no z dnia 27 września 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Dostawa węgla do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno0,01%.475
.Uchwała Nr LXVIII/449/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemżal i Kruchowo"0,01%.546
.Uchwała Nr LXVIII/451/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.582
.Umorzenia w III kwartale 2010 r.0,01%.592
.Postanowienie Komisarza Wyborczego z 6 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych0,01%.526
.Zarządzenie Nr 437/2010 BMiG T-no z dnia 5 października 2010 r. w spr. zmiany w składzie Gminnej Rady Sportu0,01%.485
.Ogłoszenie BMiG T-no o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Gołąbki0,01%.671
.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie0,01%.661
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 7 października 2010 r.0,01%.563
.Obwieszczenie BMiG T-no o numerach, granicach obwodów głosowania oraz wyzanczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,01%.730
.Zarządzenie Nr 439/2010 BMiG T-no z dnia 14 października 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.468
.Postanowienie Nr 4B/10 w spr. zmian w skąłdach terytorialnych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem Nr 4/100,01%.523
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno0,01%.678
.Ulgi, umorzenia i odroczenia podatku od osób fizycznych za 3kwartał 20100,01%.571
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 3kwartał 20100,01%.548
.Umorzenia 3 kw 2010 osoby prawne0,01%.542
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY0,01%.345
.OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT NIEKWALIFIKOWANY0,01%.418
.Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/456/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15.10.2010 r. Plan Odnowy Miejscowości Mijanowo0,00%.30
.Zarządzenie BMiG Trzemeszno z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu n0,01%.514
.Zarzadzenie Nr 441/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 25 paxdziernika 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu kwalifikowanego0,01%.551
.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/456/2010 z dnia 15 października 2010 r.0,00%.1
.Uchwała Nr LXIX/456/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 października 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Mijanowo na lata 2009-2016.0,01%.526
.Uchwała Nr LXIX/457/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 października 2010 roku w sprawie: odwołania redaktora naczelnego Trzemeszeńsiego Miesięcznika Informacyjnego "Kosynier".0,01%.633
.Uchwała Nr LXIX/459/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.562
.Uchwała Nr LXX/463/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej dla zabudowanej nieruchomości Gminy Trze0,00%.3
.Uchwała Nr LXX/468/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,00%.2
.Uchwała Nr LXX/466/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,00%.1
.Uchwała Nr LXX/465/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/185/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wy0,00%.2
.Uchwała Nr LXX/461/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których m0,01%.496
.Uchwała Nr LXX/464/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowej położonej w Cytrynowie, Gmina Trzemeszno.0,00%.1
.Uchwała MKW w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 r. w spr. listy kandydatów na Burmistrza MiG T-no w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.602
.Zarządzenie Nr 443/2010 BMiG T-no z dnia 29 października 2010 r. w spr. zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w spr. budżetu na rok 20100,01%.484
.Wizualizacja wyborów0,02%.950
.Uchwała Nr LXX/462/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych: Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie, Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka0,00%.1
.Uchwała Nr LXX/468/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.591
.Informacja o losowaniu publicznym kandydatów na członków OKW0,01%.464
.Uchwała Nr LXX/463/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej dla zabudowanej nieruchomości Gminy Trze0,01%.515
.Uchwała Nr LXX/460/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.504
.Uchwała Nr LXX/466/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.543
.Uchwała Nr LXX/462/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: likwidacji rachunków dochodów własnych: Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie, Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatk0,01%.545
.Uchwała Nr LXX/465/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/185/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wy0,01%.549
.Uchwała Nr LXX/467/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.610
.Uchwała Nr LXX/464/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowej położonej w Cytrynowie, Gmina Trzemeszno.0,01%.505
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno0,01%.554
.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie z dnia 4 listopada 2010 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Trzemesznie zarządzonych na dzień 20,01%.612
.Obwieszczenie MKW w Trzemesnzie z dnia 4 listopada 2010 r. o przynanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do RM w T-nie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.456
.Obwieszczenie MKW w Trzemesznie z dnai 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych lisatch kandydatów na radnych w wyborach do RM w T-nie zarządzonych na 21 listopada 2010 r.0,01%.556
.Obwieszczenie MKW w T-nie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na BMiG T-no w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.560
.Uchwała Nr LXIX/458/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. "Remont nawierzchni ulic Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzysk0,01%.581
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno0,01%.555
.Uchwała Nr 9/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Ra0,01%.660
.Zarządzenie Nr 445/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu0,01%.466
.Zarządzenie N r 446/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Rady Sportu0,01%.545
.Zarządzenie Nr 442/2010 BMiG T-no z dnia 28 pażdziernika 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno”0,01%.520
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno0,01%.616
.Składy osobowe OKW wraz z funkcjami0,02%.780
.Zarządzenie Nr 450/2010 BMiG T-no z dnia 15 listopada 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.438
.Zarządzenie Nr 447/2010 BMiG T-no z dnia 10 listopada 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy0,01%.505
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2010/20110,02%.1081
.Uchwała Nr LXXI/471/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospod0,01%.582
.Uchwała Nr LXXI/470/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.0,01%.608
.Uchwała Nr LXXI/469/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/276/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realiz0,01%.516
.Zarządzenie Nr 444/2010 BMiG T-no z dnia 29 paźdizernika 2010 r. w spr. wprowadzenia zasad (polityki)rachunkowości dot. projektów realizowanych z udziałem środków unijnych0,01%.383
.Uchwała Nr LXXI/472/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Trzemeszno0,01%.563
.Protokół z obrad LXVIII/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 września 2010 roku0,01%.433
.Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez MKW w Trzemesznie0,00%.7
.Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez MKS w Trzemesznie0,01%.728
.Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Trzemesznie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez MKW w Trzemesznie0,01%.690
.Uchwała MKW w Trzemesznie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach BMiG T-no w dniu 5 grudnia 2010 r.0,00%.37
.Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w dniu 5 grudnia 2010 r.0,01%.594
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów na obszarze województwa wielkopolskiego0,01%.625
.Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego0,01%.661
.Zarzadzenie Nr 452/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie: przyznania środków finansowych dla klubów sportowych w otwartym konkursie wniosków0,01%.540
.Zarzadzenie Nr 453/2010 BMIG Trzemeszno z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarzadowej w otwartym konkursie ofert0,01%.537
.Zarządzenie Nr 451/2010 BMiG T-no z dnia 25 listopada 2010r. w spr. powołania Komisji Przetargowej0,01%.511
.Zestawienie wyników w otwrtym konkursie wniosków0,01%.374
.Zestawienie wynikó otwartego konkursu ofert0,01%.369
.Zarządzenie Nr 442/2010 BMiG T-no z dnia 26 listopada 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2010/20,01%.621
.Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytów inwestycyjnych Gminie Trzemeszno0,01%.491
.Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzemesznie0,00%.94
.Skład Komisji Gospodarki Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Trzemesznie0,00%.1
.Skład Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Trzemesznie0,00%.1
.Skład Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Trzemesznie0,00%.173
.Skład Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Trzemesznie0,00%.144
.Uchwała Nr 16/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej0,01%.686
.Zarządzenie Nr 455/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.659
.Radni Rady Miejskiej w Trzemesznie - kadencja 2010-20140,01%.302
.Wykaz dyżurów radnych Rady Miejskiej w Trzemesznie od 6.12.2010 r. do 7.03.2011 r.0,01%.571
.KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA i GMINY TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący działki nr geo0,01%.498
.Zawiadomienie i porządek II/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie w dniu 6 grudnia 2010 roku0,02%.790
.Zawiadomienie o wyniku na zadanie pn Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2010/20110,01%.556
.Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE określającego sposób głosowania na se0,01%.640
.Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE0,01%.589
.Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE określającego sposób głosowania n0,01%.586
.Uchwała Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE0,01%.532
.Uchwała I/5/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIE i określenia jej składu osobowego0,01%.498
.Uchwała Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku powołania KOMISJI FINANSOWEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIE i określenia jej s0,01%.544
.Uchwała Nr I/7/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawiepowołania KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ w TRZEMESZNIE i określenia jej składu osobowego0,01%.526
.Nabór na rachmistrza spisowego przy Nardowoym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 roku0,02%.774
.Zarządzenie Nr 456/2010 BMiG T-no z dnia 6 grudnia 2010 r. w spr. powołania GMinnego Biura Spisowego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań0,01%.470
.Zarządzenie Nr 448/2010 BMiG T-no z dnia 15 listopada 2010 r. w spr. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy T-no na lata 2011-20170,01%.553
.Zarządzenie Nr 449/2010 BMiG T-no z dnia 15 listopada 2010 r. w spr. projektu budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2011 rok0,00%.1
.Zarządzenie Nr 449/2010 BMiG T-no z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu mig T-no na 2011 rok0,01%.505
.Projekt budżetu gminy na 2011 rok0,01%.719
.Program współpracy na 2011 rok0,01%.431
.Zarządzenie Nr 457/2010 BMiG T-no z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,00%.30
.Zarządzenie Nr 458/2010 BMiG T-no z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem w drodze bezprzetargowej0,01%.541
.OTWARTY KONKURS OFERT - ZIMOWY WYPOCZYNEK 2011 R.0,01%.630
.OTWARTY KONKURS OFERT - ZIMOWY WYPOCZYNEK 2011 R.0,01%.335
.Zarządzenie Nr 457/2010 BMiG T-no z dnia 9 grudnia 2010 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej0,01%.539
.Zarządzenie Nr 459/2010 BMiG T-no z dnia 10 grudnia 2010 r. w spr. ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r.0,01%.572
.Zarządzenie nr 1/2010 BMiG T-no z dnia 17 grudnia 2010 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzież0,01%.543
.Zarządzenie Nr 2/2010 BMiG T-no z dna 21 grudnia 2010 r. w spr. wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych przez OSiR w T-nie0,01%.498
.Zarzadzenie Nr 4/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Ochrony i promocji zdrowia na terenie mia0,01%.516
.OTWARTY KONKUTRS OFERT - "PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO"0,01%.609
.OTWARTY KONKURS OFERT - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.566
.Zarzadzenie Nr 3/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: "przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie0,00%.38
.OTWARTY KONKURS OFERT - PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA TERENI MIASTA I GMINY TRZEMESZNO0,01%.487
.OTWARTY KONKURS OFERT - "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO"0,01%.710
.DRUK OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO0,00%.80
.Uchwała Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.592
.Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze śro0,01%.616
.Komunikat BMiG T-no o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu:aktywizacji gospodarczej, obejmującego dz. nr goed. 27 we wsi Cytrynowo-Bystrzyca, gm. T-no wraz z prognozą oddziaływania0,00%.5
.KOMUNIKAT BMIG TRZEMESZNO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu : aktywizacji gospodarczej, obejmującego działkę nr geodezyjny 27 we wsi C0,01%.416
.KOMUNIKAT BMiG TRZEMESZNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący działki nr geod. 228, 229 i 93/7 we0,01%.590
.Władze Gminy0,15%.7600
.PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2011 ROK0,00%.31
.Protokół z I/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2010 roku0,01%.500
.Protokół z III/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 grudnia 2010 roku0,01%.448
.Protokół z IV/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15 grudnia 2010 roku0,01%.572
.Protokół z II/2010 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 grudnia 2010 roku0,01%.499
.Zarządzenie Nr 6/2010 BMiG T-no z dnia 31 grudnia 2010 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 444/2010 BMiG T-no z dnia 29 października 2010 r. w spr. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dot. projekt0,01%.520
.Zarządzenie Nr 5/2010 BMiG Trzemeszno z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 20100,01%.649
.Zarządzenie Nr 7/2011 BMiG T-no z dni 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o sprzedaży nieruchomości gruntowych0,01%.449
.Komisje Rady Miejskiej - kadencja 2010-20140,02%.995
.Zarządzenie Nr 8/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Opiniującej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złozonych w drodze otwartego konkursu0,01%.484
.OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT NIEKWALIFIKOWANY0,01%.459
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY0,01%.372
.OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW - SPORT KWALIFIKOWANY0,01%.662
.OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT NIEKWALIFIKOWANY0,01%.681
.Zarzadzenie Nr 10/2011 BMiG Trzemeszno 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,00%.23
.Zarządzenie Nr 9/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: \0,00%.24
.Oferty na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno0,00%.12
.Oferty na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno0,01%.717
.Uchwała Nr V/17/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2011 rok0,01%.697
.Zarządzenie Nr 14/2011 BMiG T-no z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne0,01%.513
.Zarządzenie Nr 13/2011 BMiG T-no z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości0,01%.533
.Uchwała Nr V/10/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LVI/373/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok0,01%.620
.Uchwała Nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20100,01%.653
.Uchwała Nr V/12/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.716
.Uchwała Nr V/13/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad naliczania diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, przewodniczą0,02%.798
.Uchwała Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze sr0,01%.635
.Uchwała Nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych "Pomoc dla dzieci"0,01%.634
.Uchwała Nr V/16/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w0,01%.598
.Zarzadzenie Nr 11/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Opiniujacej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złozonych w drodze otwartego konkurs0,01%.442
.Zarzadzenie Nr 10/2011 BMiG Trzemeszno 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: \"Upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,01%.441
.Zarzadzenie Nr 12/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Opiniującej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złozonych w drodze otwartego konkurs0,01%.386
.Zarządzenie Nr 9/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: ...0,01%.488
.ZESTAWIENIE - ZIMOWY WYPOCZYNEK 2011 R.0,00%.16
.Zarzadzenie Nr 17/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert pn.: "Organizacja wypoczynku zimowego ..."0,01%.370
.Zarządzenie Nr 15/2011 BMiG T-no z dnia 25.01.2011 r. w sprawie odwołania członka GKRPA0,01%.542
.Zarządzenie Nr 16/2011 BMiG T-no z dnia 25 stycznia 2011 r. w spr. powołania Zespołu ds. restrukturyzacji TPK0,00%.2
.Zarządzenie Nr 16/2011 BMiG T-no z dnia 25 stycznia 2011 r. w spr. powołania Zespoły ds. restrukturyzacji TPK w Trzemesznie0,01%.456
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych...0,01%.577
.Zarządzenie Nr 18/2011 BMiG T-no z dnia 28 stycznia 2011 r. w spr. waloryzacji minimalnych stawek dzierżawych dla gruntów stanowiących własność Gminy Trzemeszno wydzierżawionych na cele nierolnicze0,01%.473
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w OPS w T-nie ds. zasiłków rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych0,02%.865
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno0,01%.713
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II0,01%.749
.ZESTAWIENIE - ZIMOWY WYPOCZYNEK 2011 R.0,01%.337
.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – część wiejska0,02%.1200
.II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze do OPS0,02%.903
.Zarządzenie Nr 19/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarzadowym w otwartym konkursie ofert pn.: "Ochrona i promocja zdrowia..."0,01%.447
.Zarzadzenie Nr 20/2011 BMiG Trzemeszno z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Opiniujacej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złozonych w drodze otwartego konkursu o0,01%.471
.ZESTAWIENIE wyników otwartego konkursu ofert - PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI0,01%.331
.ZESTAWIENIE wyników otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA0,01%.378
.Plan Pracy Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich na 2011 rok0,01%.643
.Plan Pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej na 2011 rok0,01%.559
.Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzemesznie na 2011 rok0,01%.516
.Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.0,01%.405
.Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie na stanowisko ds. zasiłków rodzinnych0,03%.1265
.Opinia RIO ws. projektu budżetu na 2011 rok0,00%.1
.Opinia RIO ws. projektu budżetu na 2011 rok0,01%.556
.Opinia RIO ws. możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy w 2011 roku0,01%.625
.Opinia RIO ws. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017 MiG Trzemeszno0,01%.629
.Zarządzenie Nr 21/2011 BMiG T-no z dnia 10 lut