Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
Szukaj

Rejestr zmian:


2019-09-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2019 r.”
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba modyfikująca: Emilia Krause
czas akcji: 2019-09-12 / 14:32:04
przejdź do wpisu >>
2019-09-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2019 r.”
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba modyfikująca: Emilia Krause
czas akcji: 2019-09-12 / 14:30:41
przejdź do wpisu >>
2019-08-30 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2019 r.”
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba modyfikująca: Emilia Krause
czas akcji: 2019-08-30 / 10:06:36
przejdź do wpisu >>
2019-08-30 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2019 r.” ora
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba modyfikująca: Emilia Krause
czas akcji: 2019-08-30 / 10:01:41
przejdź do wpisu >>
2019-08-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie 142.2019 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2019 r.” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 r.”
dział: Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2018-2023
osoba wprowadzająca: Emilia Krause
czas akcji: 2019-08-30 / 10:01:22
przejdź do wpisu >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia