Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza - od nr 1/2005 - 117/2006
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza - od nr 1/2005 - 117/2006:« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »
Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Kultury w Trzemesznie za 2006 r.
wytworzono: 25 Kwietnia 2007 | zmodyfikowano: 2007-08-21 11:02:03
Zarządzenie Nr 117/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.
wytworzono: 30 Listopada 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-18 08:47:06
Zarządzenie Nr 116/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału badania i oceny, wyboru najkorzystniejszej
wytworzono: 22 Listopada 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-18 08:43:52
Zarządzenie Nr 115/2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
wytworzono: 16 Listopada 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:22:32
Zarządzenie Nr 114/2006 w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2007 rok
wytworzono: 15 Listopada 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:22:37
Zarządzenie Nr 113/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia selekcji oraz wyboru najlepszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Renowacja i modernizacj
wytworzono: 13 Listopada 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:22:43
Zarządzenie Nr 112/2006 w sprawie wysokości cen usług i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
wytworzono: 8 Listopada 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:22:51
Zarządzenie Nr 111/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.
wytworzono: 31 PaĹşdziernika 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:22:56
Zarządzenie Nr 110/2006 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału gruntu.
wytworzono: 26 PaĹşdziernika 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:22:59
Zarządzenie Nr 109/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
wytworzono: 5 PaĹşdziernika 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:04
Zarządzenie Nr 108/2006 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.
wytworzono: 2 PaĹşdziernika 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:11
Zarządzenie Nr 107/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
wytworzono: 2 PaĹşdziernika 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:18
Zarządzenie Nr 106/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.
wytworzono: 29 Września 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:25
Zarządzenie Nr 105/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej za 2005 r. i za okres od 01.01.-30.04.2006 r.
wytworzono: 15 Września 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:31
Zarządzenie Nr 104/2006 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze przetargu
wytworzono: 11 Września 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:35
Zarządzenie Nr 103/2006 w sprawie przeprowadzenia Konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko KIEROWNIKA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ w TRZEMESZNIE i powołania KOMISJI KONKURSOWEJ oraz ustalenia R
wytworzono: 31 Sierpnia 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:40
Zarządzenie Nr 102/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.
wytworzono: 31 Sierpnia 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:45
Zarządzenie Nr 101/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi d/s podatków i opłat lokalnych do potwierdzania zgodności odpisu z oryginałem
wytworzono: 25 Sierpnia 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:50
Zarządzenie Nr 100/2006 w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w celu rozpatrzenia wniosku o oddanie w najem lokalu mieszkalnego, złożonego po pożarze budynku
wytworzono: 23 Sierpnia 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:55
Zarządzenie Nr 99/2006 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
wytworzono: 22 Sierpnia 2006 | zmodyfikowano: 2006-12-07 11:23:55

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia